Dywidenda za 2013 oraz 2014 r. nie będzie jednak wyższa niż 30% skonsolidowanego zysku netto.

"Zarząd spółki przyjmuje politykę w zakresie dywidendy na lata 2014-2020 (tj. za lata obrotowe 2013 do 2019), zgodnie z którą w tym okresie spółka planuje wypłacać akcjonariuszom dywidendę w wysokości od 20 % do 80 % osiągniętego zysku netto za dany rok obrotowy, jednak w kwocie nie niższej niż konieczna do wypłaty dywidendy w pełnej wysokości akcjonariuszom akcji niemych serii I"- czytamy w raporcie.

Spółka zastrzega, że dywidenda za rok 2013 oraz za rok 2014 nie będzie wyższa niż 30% skonsolidowanego zysku grupy kapitałowej za dany rok obrotowy.

"Ostateczna wielkość rekomendowanej dywidendy w szczególności będzie uzależniona od aktualnej sytuacji rynkowej i płynności finansowej spółki oraz grupy kapitałowej Marvipol a także uwzględniać będzie uprzywilejowanie dywidendowe akcjonariuszy akcji niemych serii I, przyznające 1,56 zł dywidendy na każdą z tych akcji" - czytamy dalej.

Marvipol miał 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 34,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 166,51 mln zł wobec 193,27 mln zł rok wcześniej.