W grudniu 2012 r. zakończy się rządowy program Rodzina na Swoim. Od początku 2013 r. zastąpią go dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Osoba budująca energooszczędny dom czy mieszkanie będzie mogła otrzymać dopłatę w wysokości nawet 40 000 zł.

Kredyty mieszkaniowe z dopłatami do odsetek z budżetu państwa będzie można zaciągać tylko do końca 2012 r. Oznacza to, że młodzi ludzie chcący kupić pierwsze własne mieszkanie nie będą mięli szans na otrzymanie kredytu na preferencyjnych warunkach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiada, że w 2013 r. ruszy z nowym, pięcioletnim programem, którego celem będzie wsparcie energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego. Przyjrzyjmy mu się bliżej.

Wyszukiwarka kredytów hipotecznych. Porównaj kredyty w różnych bankach.

Dla kogo i na co?

Reklama

Na początku jedno zastrzeżenie. Programu proponowanego przez NFOŚiGW nie można traktować jako następcy Rodziny na Swoim. Oba te programy mają zupełnie innych adresatów i przeznaczenie. Celem Rodziny na Swoim było umożliwienia sfinansowania zakupu pierwszego mieszkania przez m.in. przez młode małżeństwa. Propozycja NFOŚiGW kierowana jest zaś zarówno do osób budujących samodzielnie domy jednorodzinne, jak również do kupujących mieszkania w budynkach wielorodzinnych i premiuje osoby, które korzystają z rozwiązań energooszczędnych.

Żeby dostać dotację z Funduszu nie wystarczy tak po prostu wybudować dom jednorodzinny czy kupić mieszkanie – to byłoby zbyt proste. Premia będzie wypłacana jeżeli nieruchomość uzyska wymagany w programie standard energetyczny, a dotacje będą przyznawane na podstawie oceny jakości projektu. Dopłata NFOŚiGW będzie uzależniona od osiągniętego wskaźnika zapotrzebowania nieruchomości na energię użytkową do ogrzewania.

Kalkulacja zużycia energii dla domu jednorodzinnego
Dom (Kw/m2/rok) Koszt budowy Dopłata NFOŚiGW Roczny koszt ogrzewania
Standard (105) 500 000 zł brak 6 200 zł
NF 40(40) 550 000 zł 20 000 zł 2 600 zł
NF 15(15) 600 000 zł 40 000 zł 900 zł
Źródło: Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

.

Kalkulacja zużycia energii dla mieszkania
Dom (Kwh/m2/rok) Koszt budowy Dopłata NFOŚiGW Roczny koszt ogrzewania
Standard (105) 250 000 zł brak 1 900 zł
NF 40(40) 270 000 zł 10 000 zł 800 zł
NF 15(15) 290 000 zł 15 000 zł 300 zł
Źródło: Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Wypłata dotacji następuje po oddaniu mieszkania/domu do eksploatacji. Oznacza to więc, że zanim dostaniemy pieniądze, musimy z własnych środków sfinansować budowę domu czy mieszkania z własnych środków (lub z kredytu hipotecznego) i dopiero później starać się o dotację. A jak można zobaczyć w powyższych tabelach, na budowę czy zakup energooszczędnej nieruchomości (dane w tabelach dotyczą domu i mieszkania o powierzchni 200 m2) trzeba wyłożyć więcej pieniędzy.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić?

NFOŚiGW tak zresztą jak każda inna instytucja, od której chcemy uzyskać jakieś profity, nie wypłaci nam pieniędzy „na piękne oczy”. Jak napisaliśmy powyżej, dotacja wypłacana jest dopiero wtedy, kiedy nieruchomość zostanie oddana do użytkowania. Wnioskodawca jest zobowiązany do udowodnienia, że wybudowany przez niego dom jest istotnie energooszczędny. Jakie zatem dokumenty należy przedstawić by otrzymać dotację?

• Projekt budowlany wraz z charakterystyką energetyczną
• Potwierdzenie spełnienia wymogów energetycznych zaproponowanych przez Fundusz, kwalifikujących obiekt do dofinansowania
• Dokument uprawniający do dysponowania nieruchomością, np. współwłasność lub użytkowanie wieczyste
• W przypadku nowych budynków budowanych przez deweloperów konieczne będzie okazanie uprawnienia do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz prawa własności nieruchomości. Dotyczy to również domów jednorodzinnych, które deweloper na nieruchomości wybuduje.


Projekt budowlany wraz z charakterystyką energetyczną

Potwierdzenie spełnienia wymogów energetycznych zaproponowanych przez Fundusz, kwalifikujących obiekt do dofinansowania. Dokument uprawniający do dysponowania nieruchomością, np. współwłasność lub użytkowanie wieczyste. W przypadku nowych budynków budowanych przez deweloperów konieczne będzie okazanie uprawnienia do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz prawa własności nieruchomości. Dotyczy to również domów jednorodzinnych, które deweloper na nieruchomości wybuduje.

Kiedy po dotację?

Przedstawiciele NFOŚiGW twierdzą, że program dopłat jest już opracowany i oczekuje już tylko na akceptację Rady Nadzorczej Funduszu. Program ma zostać uchwalony jeszcze w 2012 r. Obecnie Fundusz szuka banków, które podejmą z nim współpracę. Zdaniem Funduszu oferta powinna pojawić się w bankach w I kwartale 2013 r. Jak mówi Witold Maziarz, rzecznik prasowy NFOŚiGW: Fundusz, planując przyszłą współpracę z bankami, współpracuje ze Związkiem Banków Polskich. W ramach tej współpracy roboczo kontaktujemy się z bankami, które wyrażają zainteresowanie produktem i aktywnie biorą udział w spotkaniach. Wśród nich są także banki spółdzielcze. To właśnie one podjęły współpracę z Funduszem w dofinansowaniu kolektorów słonecznych 45-proc. dotacją dla Kowalskiego, oferując ponad 4 tys. placówek przyjmujących klientów na terenie kraju. Trzeba zatem mieć nadzieję, że tak jak w przypadku Rodziny na Swoim banki będą zainteresowane udziałem także i w tym programie.

Kupujesz mieszkanie, budujesz dom? Tutaj znajdziesz najlepsze kredyty!

Czy warto?

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej nie pokryje zwiększonych kosztów budowy energooszczędnego domu jednorodzinnego czy mieszkania. To fakt niezbity. Trzeba jednak pamiętać, że mieszkanie w energooszczędnym dom przyniesie nam inne – poza dotacją – profity. Mam tu na myśli niższe koszty ogrzewania, co dobrze widać w tabelach ilustrujących ten tekst. Może więc warto, planując budowę domu, zastanowić się nad zastosowaniem bardziej nowoczesnej, energooszczędnej technologii, dzięki której ponosić będziemy w przyszłości niższe koszty związane z użytkowaniem naszej nieruchomości?