W raporcie przyjęto cenę rynkową na poziomie 16,4 zł za akcję. W środe ok. godz. 11:30 kurs wynosił 16,35 zł po spadku o 1,09%. Analitycy oceniają, że - pomimo presji regulacyjnej i konkurencyjnej - spółka będzie w stanie podtrzymywać obecną politykę dywidendową.

"Obniżamy lekko nasze prognozy zysku na akcję w 2012 r., ze względu na niższe przychody segmentu mobilnego, co jest efektem intensywnej konkurencji na rynku" - czytamy w raporcie.

Analitycy oceniają, że presja konkurencyjna na rynku komórkowym osłabi się w 2013 r., kiedy zniknie tzw. asymetryczność stawek MTR. Ich zdaniem Virgin Mobile nie uzyska znaczącego udziału na polskim rynku.