Obniżyli natomiast cenę docelową akcji COMP o ponad 16 proc. do 50 zł z 60 zł.

W dniu wydania rekomendacji na zamknięciu sesji w Warszawie kurs akcji COMP był na poziomie 50,1 zł.