Atlantis

Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót akcjami Atlantisu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego - podała GPW. >>>>

Tauron

Tauron wybrał konsorcjum banków do pozyskania pieniędzy na program inwestycyjny. Liderem konsorcjum będzie ING. >>>>

Mostostal Warszawa

Konieczność cięcia kosztów i dostosowania się do trudnych warunków rynkowych to powody, które skłoniły zarząd Mostostalu Warszawa do wypowiedzenia w całości układu zbiorowego pracy.>>>>

PKN Orlen

PKN Orlen chce wejść na estoński rynek paliw. Estoński dziennik „Eesti Paevaleht” podał, że spółkę interesuje akwizycja jednej z działających tam sieci. >>>>

Zysk netto grupy PKN Orlen przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. wzrósł do 1 mld 366 mln zł z minus 258 mln zł przed rokiem i był zgodny ze średnią prognoz analityków na poziomie 1 mld 320 mln zł. >>>>

Do końca 2012 roku na Lubelszczyźnie PKN Orlen wykona do trzech odwiertów, w tym jeden poziomy - poinformowała spółka w komunikacie. "W trzecim kwartale kontynuowano prace w ramach projektów poszukiwawczych, w efekcie których wykonano już trzy odwierty pionowe, a we wrześniu rozpoczęto prace nad odwiertem poziomym prowadzącym do pierwszego szczelinowania" - podała spółka. "Do końca bieżącego roku na Lubelszczyźnie zostanie wykonanych do trzech odwiertów, w tym jeden poziomy" - dodano.

Koncern ma również dziewięć koncesji poszukiwawczych i poszukiwawczo-wydobywczych na szelfie łotewskim oraz w kraju. "W ramach prac prowadzonych na tych terenach zakończono jeden odwiert rozpoznawczy na Niżu Polskim, a trzy kolejne (po jednym w ramach każdego z projektów) zostały zaplanowane na przełom 2012-2013 r." - podała spółka. Zarząd PKN Orlen poważnie rozważa rekomendowanie wypłaty dywidendy z tegorocznego zysku, ale z ostateczną decyzją wstrzymuje się do oceny kolejnych kwartałów - poinformował podczas telekonferencji wiceprezes spółki Sławomir Jędrzejczyk. "Jeśli spojrzy się na wyniki finansowe, nasza sytuacja jest dobra, ale nie wiadomo, jaki będzie kolejny kwartał. Przy tych wynikach, które mamy, poważnie myślimy o rekomendacji wypłaty dywidendy, ale poczekajmy, zobaczymy, jak będzie wyglądał I i II kwartał" - powiedział wiceprezes.

Polityka dywidendowa ma być zawarta w strategii spółki. PKN Orlen liczy się ze spadkiem marż w listopadzie i grudniu - poinformował podczas telekonferencji z analitykami Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen. Do końca roku PKN Orlen może sprzedać kolejną transzę obowiązkowych zapasów ropy o wartości ponad 1 mld zł - poinformował podczas telekonferencji wiceprezes.

Wiceprezes poinformował, że w planach na czwarty kwartał nie ma dużych przestojów remontowych w zakładach grupy. Mogą pojawić się jedynie kilkudniowe przerwy w Czechach.

Grupy Kęty

Grupa Kęty S.A. informuje, iż w związku z dotychczasowym poziomem realizacji budżetu na rok 2012 oraz stabilnym popytem na produkty spółek grupy kapitałowej w IV kwartale zarząd podjął decyzję o podwyższeniu prognozy skonsolidowanego zysku netto o 15 proc. z 104,2 mln zł do 120 mln zł. Odchylenie pozostałych parametrów prognozy finansowej nie przekroczy 10 proc.

IBC Polska

W dniu 25 października 2012 roku na rynku NewConnect zadebiutowała spółka IBC Polska F&P S.A. świadcząca kompleksowe usługi dla branży browarniczej i HoReCa. Cena akcji w ofercie prywatnej wynosiła 5,25 PLN, natomiast na otwarciu wyniosła 7,60 PLN co daje 44 proc. wzrost. IBC Polska F&P to firma z przeszło 15-letnim doświadczeniem działająca jako dostawca sprzętu dla producentów piwa oraz lokali gastronomicznych. Początkowo firma koncentrowała się na zaopatrywaniu producentów piwa i napojów bezalkoholowych w urządzenia do sprzedaży napojów w gastronomii. Wraz z rozwojem działalności Emitenta oraz zdobytym doświadczeniem w ofercie Firmy pojawiły się projekty indywidualnych, niestandardowych instalacji wykorzystywanych w gastronomii oraz niezbędne dla nich urządzenia i akcesoria.

Famur

FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – dostarczy drugi kompleks wydobywczy do Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach. W dniu 25 października obie strony podpisały kontrakt na dostawę kompleksu ścianowego. Łączna wartość umowy wynosi 77,2 mln zł. Pierwszy z zakupionych przez PG SILESIA kompleksów FAMUR pracuje w kopalni od czasu wznowienia przez nią wydobycia, tj. od kwietnia 2012 roku. >>>>

Polimex

Polimex podpisał z Mars FIZ, zarządzanym przez MS TFI umowę sprzedaży 99,99 proc. udziałów w Energomontażu-Północ Gdynia za 46,37 mln zł i 95,97 proc. udziałów w Sefako za 72,32 mln zł. Polimex zawarł też z Mars Finance 1 przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości.>>>>

BZ WBK

Bank Zachodni WBK miał 342 mln 769 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2012 roku wobec 350 mln 856 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Dom Development

Dom Development miał w trzecim kwartale 2012 roku 35,54 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, co oznacza wynik o 5,5 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 33,7 mln zł zysku.

Exillon Energy

Exillon Energy, spółka zajmująca się wydobyciem ropy w Rosji, zadebiutuje 29 października na warszawskiej giełdzie - podała spółka w komunikacie prasowym. Debiut nie jest poprzedzony ofertą akcji. Exillon Energy jest notowany na rynku głównym London Stock Exchange. Wartość rynkowa spółki wynosi około 1,1 mld zł (350 mln dol.). Wood & Company pełni rolę doradcy finansowego oraz agenta ds. notowania w związku z notowaniem na GPW w Warszawie.

Exillon Energy Plc jest 100-proc. właścicielem dwóch spółek wydobywczych prowadzących działalność w Rosji. Grupa wydobywa ponad 14 mln baryłek ropy dziennie, a jej rezerwy potwierdzone i prawdopodobne to 165 mln baryłek ropy. W pierwszej połowie 2012 roku sprzedaż spółki wyniosła 140 mln dol. Spółka ma pozytywny cash flow operacyjny i ponad 130 mln dol. gotówki. Koszty wydobycia ropy w przypadku Exillonu wynoszą obecnie około 6 dol. za baryłkę, a w przyszłości koszty te powinny spaść do 5 dol. za baryłkę. Spółka generuje EBITDA na poziomie około 10 dol. na baryłce.Gino Rossi

Gino Rossi chce jeszcze w tym roku przeprowadzić emisję obligacji o maksymalnej wartości 50 mln zł. Pozyskane środki mają służyć przede wszystkim refinansowaniu zadłużenia bankowego - podała spółka w komunikacie prasowym. Spółka podała, że obligacje będą zabezpieczone na jej majątku, a okres do wykupu wyniesie trzy lata. Emisja może mieć charakter publiczny - rozważana jest oferta skierowana do inwestorów, którzy złożą zapis o równowartości co najmniej 50 tys. euro.

"Po sukcesie lipcowej emisji akcji spółka spłaciła część zadłużenia i zdecydowanie poprawiła swą sytuację finansową. Teraz chcemy zrefinansować zadłużenie bankowe tak, by móc spokojnie myśleć o dalszym rozwoju" - powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Malicki, prezes Gino Rossi. Na mocy obowiązującego porozumienia zawartego z czterema bankami-wierzycielami spółki, powinna ona do końca czerwca 2013 r. rozwiązać sprawę 39 mln zł zadłużenia.

Spółka podała, że maksymalna wielkość emisji obligacji to 50 mln zł, gdyż część pieniędzy chce przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego. "Jego obecny poziom jest zbyt mały, by zwiększać sprzedaż w takim tempie, jakie wynikałoby z popytu na nasze produkty. Restrukturyzacja już przynosi efekty i jesteśmy przekonani, że w przyszłości sytuacja finansowa spółki będzie znacznie bardziej komfortowa" - powiedział prezes Malicki. Tegoroczna prognoza Gino Rossi zakłada wypracowanie 207 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 11,2 proc. w porównaniu z rokiem 2011) oraz 4,8 mln zł zysku netto (w ubiegłym roku spółka zanotowała 8,4 mln zł straty).

Po pierwszym półroczu skonsolidowane przychody Gino Rossi sięgnęły 98,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,3 mln zł. "Wyniki naszej spółki charakteryzują się sezonowością - drugie półrocze jest zdecydowanie lepsze niż pierwsze" - powiedział Malicki.

Orion Investment

Orion Investment, spółka z branży budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego, chce przenieść się z NewConnect na rynek główny GPW - poinformowała firma w komunikacie. Debiut spodziewany jest do końca pierwszego kwartału 2013 r. "Przeniesienie notowań akcji spółki na rynek główny GPW jest jednym z elementów realizowanej przez nas strategii jej rozwoju. Zakłada ona m.in. dalszą dywersyfikację działalności w branży developerskiej" - poinformował, cytowany w komunikacie, Tadeusz Marszalik, prezes firmy.POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

PWPW podpisała umowę z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na dostawę kart do tachografów cyfrowych - poinformowała spółka w komunikacie. Zgodnie z umową PWPW zapewni kompleksową obsługę systemu tachografów cyfrowych przez najbliższe cztery lata. "Firma będzie przyjmować wnioski oraz produkować i personalizować cztery rodzaje kart procesorowych: kartę kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatową i kontrolną" - napisano w komunikacie. W Polsce system tachografów cyfrowych ruszył od maja 2006 roku. Kompleksową obsługę systemu tachografów cyfrowych w Polsce od początku zapewnia PWPW SA. Poza obsługą systemu w Polsce, PWPW realizuje kontrakty na wdrożenie systemu tachografów cyfrowych oraz dostawę kart dla Republiki Armenii i Republiki Azerbejdżanu.