Cena docelowa została wyznaczona na poziomie 36,4 zł.

Raport wydano przy rynkowej cenie walorów ZELMER wynoszącej 31,86 zł, o ponad 14 proc. mniej od szacunków analityków Millennium DM.

„Zelmer jest w trakcie procesu pozyskiwania inwestora strategicznego. Jego wycena rynkowa będzie determinowana przez spodziewaną cenę jaką w wezwaniu może zaproponować przejmujący, który według planów zarządu ma nabyć 100% akcji spółki i zdjąć ją z giełdy. Celem Zelmera, który wydaje się być realnym do osiągnięcia, jest wzrost przychodów w 2012 r. o 10% r/r oraz osiągnięcie marży EBITDA na poziomie 10%.” – napisano w raporcie Millennium DM.