„Talisman wciąż ma zobowiązania wobec San Leon, niezależnie od tego czy pozostanie w Polsce czy zrezygnuje” – powiedział John Buggenhagen, dyrektor do spraw poszukiwań w San Leon z siedzibą w Dublinie.

Konsorcjum wykonało w Polsce trzy odwierty poszukiwawcze, i jak zapewnia San Leon planuje zacząć odwierty horyzontalne i testy w przyszłym roku. Dyrektor zarządzający Talisman Hal Kvisle powiedział w zeszłym miesiącu, że jego firma skoncentruje się na północnoamerykańskich łupkach i zmniejszy „ekspozycję na zasoby wymagające dużych inwestycji kapitałowych ze słabą perspektywą wpływów gotówkowych w krótkim terminie”.

„W Polsce, nie jesteśmy szczególnie zadowoleni z dotychczasowych wyników” – powiedział Kvisle 30 października. Jest to „jeden z elementów naszego portfela, który mówiąc szczerze znajduje się obecnie poza naszym zasięgiem i możecie spodziewać się, że w Polsce zainteresujemy się czymś innym”.

Wcześniej w tym roku konsorcjum ukończyło trzeci odwiert w Polsce w Szymkowie, w którym odkryto znaczące ilości gazu, poinformował San Leon pod koniec września. Firma stwierdziła wówczas, że „spodziewa się dalszej współpracy z Talizmanem na kolejnym etapie naszego wspólnego przedsięwzięcia, w skład którego wejdą prawdopodobnie odwierty poziome i ewentualne badania w 2013 r.”

Talizman posiada 60 proc., a San Leon 40 proc. polskiego konsorcjum.

>>> Zobacz też: Cios: PE może zablokować poszukiwanie gazu z łupków w całej Unii