Nowa cena docelowa akcji ASSECOPOL została wyznaczona na poziomie 42,1 zł.

W dniu wydania raportu papiery spółki kosztowały 41 zł, o 2,7 proc. taniej od nowej wyceny analityków DI BRE.

„Bolesna porażka w przetargu na nowy system produktowy dla PZU, a także niepowodzenie w pozyskiwaniu zamówień na e-podatki, system obsługi klientów w ENEI, czy nowy system w BGK wywołały obawy o dalsze rozstrzygnięcia kluczowych dla Asseco Poland przetargów w sektorze publicznym. Szczególny niepokój inwestorów budzi przypadający na przyszły rok przetarg na dalsze utrzymanie KSI w ZUS, którego wartość szacowana jest na około 200 mln PLN rocznie. Naszym zdaniem jest jeszcze zbyt wcześnie by ZUS mógł zaryzykować powierzenie utrzymania KSI innemu podmiotowi niż jego twórca i realne zagrożenie jego utraty pojawi się w Asseco Poland nie wcześniej niż w 2017 roku. Dużo większe ryzyko utraty zamówienia, bądź istotnej erozji rentowności na jego realizacji widzimy w przypadku kontraktów w ARiMR, gdzie cena może być naszym zdaniem głównym czynnikiem decydującym o wyborze oferty przez zamawiającego. Ryzyko pogorszenia warunków kontraktów, zwłaszcza w obszarze ARMiR, jest na ten moment wyższe niż w naszym ostatnim raporcie. Do naszego modelu wyceny wprowadzamy korekty uwzględniające ryzyka związane z dużymi kontraktami na rynku polskim, które wygasają w najbliższym czasie i mogą być przedłużane na gorszych warunkach bądź może dojść do ich utraty. Z uwagi na fakt, że efekt utraty kontraktów widoczny będzie dopiero po okresie objętym przez nas wyceną porównawczą, wprowadzamy do niej 15% dyskonto w relacji do porównywalnych spółek. Dodatkowo podnosimy nasze prognozy CAPEX na najbliższe lata uwzględniając prawdopodobne dalsze ruchy spółki na polu przejęć, które zarząd może przedsięwziąć, by zrównoważyć ubytek przychodów i wyniku spowodowany niepomyślnymi rozstrzygnięciami przetargów na polskim rynku” – napisano w raporcie DI BRE.