W jaki sposób przedsiębiorca może sprawdzić wiarygodność płatniczą kontrahenta?

Przedsiębiorcy korzystają z wielu form zabezpieczenia się przed nawiązaniem współpracy z niesolidnym kontrahentem. Zwykle proszą go o dokumenty rejestrowe firmy, sprawdzają rekomendacje, zabezpieczają transakcje przez zapisy w umowach, które ułatwią im sprawną egzekucję należności w przypadku braku zapłaty. Choć ryzyka zawarcia transakcji z nieuczciwym partnerem nie da się w pełni wyeliminować, należy je ograniczyć. Można to zrobić przed zawarciem umowy, sprawdzając jego aktualną kondycję płatniczą w działających w Polsce biurach informacji gospodarczej (BIG). Biura te m.in. gromadzą dane o zadłużeniu firm i osób prowadzących działalność gospodarczą. W trybie online każdy przedsiębiorca może zweryfikować informacje o bieżących zaległościach płatniczych swoich kontrahentów wobec innych podmiotów, czy dostawców np. usług telekomunikacyjnych czy mediów. Wiedza uzyskana z systemu BIG zwiększa szansę na podjęcie właściwych decyzji biznesowych i ustalenie warunków współpracy. To z kolei przekłada się na płynność finansową przedsiębiorcy udzielającego kredytu kupieckiego.

A więc potrzebne jest nie tyle jednorazowe skorzystanie z bazy danych BIG, ile stały monitoring?

Przy współpracy z kontrahentami przedsiębiorca powinien kontrolować ich wiarygodność płatniczą. Służyć temu może usługa monitorowania w BIG, jakim jest np. Rejestr Dłużników ERIF. Monitoring założony w systemie BIG pozwala automatycznie śledzić incydenty płatnicze kontrahenta, np. nowe zadłużenie, jego wzrost lub spadek zadłużenia wobec innych dostawców usług i produktów. Usługi weryfikacji wiarygodności płatniczej dostępne są w BIG w trybie teletransmisji. Oznacza to, że wystarczy dostęp do internetu, żeby przedsiębiorca mógł z nich skorzystać.

A jak wygląda procedura zgłoszenia dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej?

W tym celu należy podpisać umowę z BIG, korzystając z pomocy jego doradców biznesowych. Doradcy Rejestru Dłużników ERIF proponują przedsiębiorcy umowę najlepiej dopasowaną do jego potrzeb. Po dopełnieniu formalności można skorzystać z narzędzi i instrumentów dostępnych dla klienta BIG, m.in. ze specjalnych ustawowych wezwań do zapłaty, zawierających sankcję wpisania dłużnika do rejestru dłużników. Ważne jest to, że przedsiębiorca otrzymuje hasło dostępu do systemu informatycznego BIG, za pośrednictwem którego będzie mógł dopisać dłużnika do rejestru. Może dopisać każdego przedsiębiorcę, który zalega mu z zapłatą należności w wysokości co najmniej 500 zł., a należność ta jest wymagalna od co najmniej 60 dni. Przed dopisaniem dłużnika należy najpierw wysłać mu list polecony z ostrzeżeniem o możliwości dopisania do rejestru. Często sam taki list wystarczy, by zmobilizować zadłużonego kontrahenta do uregulowania niespłaconych zobowiązań.

Z jakimi konsekwencjami musi się liczyć dłużnik wpisany do BIG?

Zgłoszenie niesolidnego kontrahenta do BIG realnie utrudnia mu funkcjonowanie na rynku – musi bowiem się liczyć z takimi sankcjami jak m.in. ograniczenie dostępu do różnych usług czy źródeł finansowania działalności, w szczególności do kredytu kupieckiego.

Dlaczego warto przekazywać do BIG nie tylko negatywne informacje o długach, lecz także pozytywne, np. o spłaconych należnościach?

W Rejestrze Dłużników ERIF są kompleksowe informacje gospodarcze – negatywne o niespłaconych należnościach i pozytywne o dokonaniu płatności w terminie. Wpis pozytywny służy przede wszystkim budowaniu pozytywnej historii płatniczej firmy, swojej lub klienta. Za terminowe regulowanie płatności przedsiębiorcy mogą premiować swoich klientów, przekazując informacje o terminowym wywiązywaniu się z płatności. Jest to zatem narzędzie motywujące do priorytetowego traktowania zapłaty należności. Warto podkreślić, że podmioty, które z różnych przyczyn trafiły kiedyś na listę dłużników, mogą dzięki informacji pozytywnej odbudować swój wizerunek dobrego płatnika. Możliwe jest to oczywiście w przypadku całkowitej spłaty zaległej należności. Informacja pozytywna to dowód wiarygodności płatniczej, którego w obecnych realiach rynkowych potrzebują i poszukują wszyscy uczestnicy rynku. Jest ona jednym z ważniejszych narzędzi wspomagających różne instytucje i przedsiębiorstwa w procesach podejmowania decyzji kredytowych czy ustalania warunków współpracy. Może być traktowana jak potwierdzone referencje, które ułatwiają podejmowanie decyzji biznesowych lub nawiązanie współpracy z nowym partnerem.