"Spodziewamy się, że tegoroczne przychody z prywatyzacji wyniosą +dobrze+ powyżej 9 mld zł, czyli plan zostanie zrealizowany w ponad 90 proc." - powiedział PAP Tamborski.

Przychody z prywatyzacji po październiku 2012 roku wynoszą 8,8 mld zł, w budżecie na ten rok zapisano je na poziomie 10 mld zł.