Kanadyjczycy będą mogli wydobywać surowiec w ciągu najbliższych czterech lat.

Jak poinformował rzecznik prasowy ministerstwa gospodarki w Lizbonie, podpisane z MTI porozumienie przewiduje, że Kanadyjczycy nie tylko będą mogli wydobywać surowiec, ale również zostali zobowiązani do opracowania raportu o zawartości złoża oraz wpływu jego eksploatacji na środowisko regionu Tras-os-Montes. Oba dokumenty mają zostać wykonane najpóźniej do listopada 2016 r.

"Szczegółowy plan wszystkich prac planowanych na terenie złoża musi zostać przedstawiony naszemu resortowi przez dyrekcję MTI najpóźniej do połowy stycznia 2013 r.", ujawnił przedstawiciel ministerstwa gospodarki.

Firma MTI ubiegała się o prawo do wydobycia rudy żelaza w Moncorvo od prawie dwóch lat. Zainteresowana eksploatacją tego złoża była również kanadyjsko-angielska spółka Rio Tinto. W tym roku jej władze ogłosiły jednak zawieszenie planów wydobycia surowców na terenie Portugalii.

Według szacunków władz firmy MTI wydatki inwestycyjne w okresie realizacji czteroletniej koncesji nie powinny przekroczyć kwoty 10 mln euro. Zawarte z ministerstwem porozumienie przewiduje, że po 2016 r. kanadyjski inwestor może uzyskać pozwolenie na dalszą eksploatację złoża.

Złoże w Moncorvo uznawane jest za jedno z najbogatszych w rudy żelaza w Europie. Jego łączne zasoby, znajdujące się na obszarze 46 km kw., oceniane są na blisko 1 mld ton surowca.