Na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, PGNiG i Lotos wytypowały do dalszych badań 4 obszary koncesyjne w woj. pomorskim i zachodniopomorskim.

"Zgodnie z porozumieniem (zawartym 17 września 2012 r. - przyp. PAP) oba koncerny przeanalizowały potencjał wydobywczy siedmiu koncesji poszukiwawczych należących do PGNiG. Powołana przez władze koncernów grupa robocza zakończyła pierwszy etap prac związanych z geologiczną analizą obszarów objętych współpracą. Na podstawie wspólnie wykonanych analiz spośród siedmiu koncesji do dalszych badań wytypowano cztery obszary koncesyjne położone w województwie pomorskim i zachodniopomorskim" - podały spółki w komunikacie.

"W kolejnym etapie współpracy specjaliści z Lotos Petrobaltic i PGNiG przygotują program działań na wybranych koncesjach oraz poddadzą je ocenom ekonomicznym. W programie tym zostaną określone niezbędne prace w zakresie badań sejsmicznych i wierceń poszukiwawczo-wydobywczych" - dodano.

Jak poinformowała cytowana w komunikacie Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes PGNiG, spółki chcą w pierwszej kolejności prowadzić działania na najbardziej perspektywicznych koncesjach.

W komunikacie podano, że w najbliższych dniach rozpoczną się rozmowy na temat zasad przyszłej współpracy przy realizacji prac geologicznych mających na celu odkrycie, potwierdzenie zasobów i wspólne zagospodarowanie złóż węglowodorów zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych.

>>> Zobacz też: Ekologiczne wydobycie gazu łupkowego – patent polskich naukowców