Cena docelowa jednej akcji ELBUDOWA została wyznaczona na poziomie 113,1 zł, o ponad 18 proc. wyższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 95,7 zł.

Rekomendacja została wydana przy cenie 113,5 zł.

„Elektrobudowa w dwóch dużych przetargach PSE złożyła najniższe oferty cenowe: w przetargu na rozbudowę i modernizację stacji 220/110 kV Skawina (224,3 mln PLN) oraz w przetargu na rozbudowę i modernizację stacji Byczyna (215,0 mln PLN). Skłania nas to do rewizji prognoz i wyceny Spółki. Polskie Sieci Energetyczne planują skokowy wzrost CAPEX (z 821 mln PLN w 2012 roku i 997 mln PLN w 2013 roku, do 2 274 mln PLN w roku 2014). Szacujemy, że udział Elektrobudowy w wydatkach PSE sięgnie 15% (wcześniejsze szacunki: 8%). Oczekujemy, że same inwestycje PSE powiększą przychody 2014 roku o 150 mln PLN r/r. Ogólnie, w całym 2014 roku oczekujemy wzrostu przychodów o prawie 20% r/r. Korzystna rewizja prognoz nie dotyczy roku 2012 i 2013. Po słabych wynikach Q2 2012, można oczekiwać, że wyniki całego roku będą nieznacznie niższe, niż zakładał Zarząd w prognozie (38,5 mln PLN zysku netto). W Q3 2012 przewidujemy 11,7 mln PLN zysku netto. Realizacja naszej zaktualizowanej prognozy wymaga wygenerowania wysokiego zysku netto w Q4 2012 (14,5 mln PLN). Rok 2013 również raczej nie pozwoli na duży wzrost wyników spółki. Elektrobudowa pozostaje Spółką z bardzo dobrą perspektywą wzrostu, ale i z wysoką wyceną na lata 2012 i 2013” – napisano w raporcie DI BRE.