PKN Orlen chce w latach 2013-17 przeznaczyć 6,1 mld zł na działalność rafineryjną, dalsze 4,2 mld zł na energetykę, 5,1 mld zł na wydobycie, w tym głównie gaz z łupków, kolejne 4,7 mld zł na petrochemię oraz 2,4 mld zł na projekty w sektorze handlu detalicznego.

Jak zaznaczył PKN Orlen, z puli planowanych nakładów suma 6,9 mld zł "będzie uruchamiana w zależności od ekonomiki projektów i sytuacji finansowej" - w tym 0,5 mld zł - rafineria; 1,2 mld zł - petrochemia; 0,1 mld zł - detal, 2,4 mld zł - energetyka; 2,7 mld zł - wydobycie.

Według PKN Orlen "budowa wartości koncernu nastąpi poprzez maksymalizację efektywności aktywów rafineryjnych, rozwój i dalszą poprawę operacyjną petrochemii, wzrost sprzedaży detalicznej, budowę mocy energetyczno-cieplnych oraz rozwój segmentu wydobycia ropy i gazu".

"Nic nie wskazuje na to, by w przewidywalnej przyszłości niepewność przestała rządzić rynkami. Dlatego przeanalizowaliśmy wiele wariantów i prognoz na najbliższe lata. Ostatecznie oparliśmy naszą nową strategię na konserwatywnych założeniach" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKN Orlen Jacek Krawiec. Wyraził przekonanie, iż spółka wytyczyła cele "pozwalające sprawnie wykorzystać szanse i potencjał rozwoju największego koncernu paliwowego w Europie Środkowo-Wschodniej", jakim jest płocki koncern.

"Niezmiennym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo finansowe, bo nikt rozsądny nie zadłuża się w czasach niepewności, jednak dzięki redukcji długu o ponad 8 mld zł, jaką osiągnęliśmy w ostatnich latach, możemy zakładać intensywny rozwój" - podkreślił Krawiec.

PKN Orlen zakłada, że łącznie w latach 2013-17 skumulowane dodatkowe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosą 28 mld zł, co oznacza, że inwestycje nie będą miały wpływu na zadłużenie płockiego koncernu.

Według ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego, "PKN Orlen zaprezentował perfekcyjnie przemyślaną strategię multienergetycznego koncernu", dyskontując w niej przeprowadzoną dotychczas restrukturyzację i konsolidację. "Na solidnych fundamentach umacnia swoją rolę w regionie poprzez rozwój nowych segmentów działalności, a dzięki 25-krotnemu zwiększeniu nakładów inwestycyjnych na upstream (wydobycie - PAP), staje się nowym liderem w wyścigu poszukiwań gazu i ropy w Polsce. Witamy nowego lidera w branży wydobywczej" - ocenił w komentarzu Budzanowski.