Udział Niemiec w polskim eksporcie spadł w okresie styczeń-listopad 2012 roku o 0,9 pkt r/r do 25,3 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Udział tego kraju w imporcie spadł o 1,1 pkt i stanowił 21,3 proc. całości.

Dodatnie saldo w handlu z Niemcami wyniosło w tym okresie 14,7 mld zł (4,5 mld USD, 3,5 mld euro), wobec 7,0 mld zł (2,3 mld USD, 1,7 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku, podał też GUS.

"Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 82,2 proc. (w tym UE 76,0 proc.), a w imporcie 64,1 proc. (w tym UE 57,2 proc.), wobec odpowiednio 84,5 proc. (w tym UE 78,2 proc.) i 66,9 proc. (w tym UE 59,8 proc.) w analogicznym okresie ub. roku" - głosi komunikat GUS.

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 77,8 mld zł (23,8 mld USD, 18,5 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 84,3 mld zł (25,8 mld USD, 20,0 mld EUR).

W obrotach z krajami rozwijającymi się odnotowano ujemne salda – minus 71,4 mld zł (minus 21,8 mld USD, minus 16,9 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 40,6 mld zł (minus 12,5 mld USD, minus 9,6 mld euro). Dodatnie saldo, podał także GUS.