W ciągu pierwszych 11 miesięcy ubiegłego roku sprzedaliśmy za granicę o 8,1 towarów więcej niż rok wcześniej w tym samym czasie.

Od stycznia do listopada 2012 roku sprowadziliśmy o 3,2 procent produktów więcej niż w tym samym okresie 2011 roku - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W tym czasie wyeksportowaliśmy towary za blisko 554 miliardy złotych, a sprowadziliśmy za prawie 590 miliardów złotych. Oznacza to, że ujemne saldo naszego handlu zagranicznego zmniejsza się - po 11 miesiącach 2012 roku wynosiło ponad 34 miliardy złotych, podczas gdy w tym samym czasie 2011 roku bliskie było 58 miliardom złotych.

Kolejny miesiąc z rzędu zmniejsza się udział Niemiec, naszego największego partnera handlowego, w naszym handlu zagranicznym.

W ciągu 11 miesięcy 2012 roku odnotowano wzrost eksportu miedzy innymi do Rosji, na Ukrainę, Słowację, do Wielkiej Brytanii, Holandii, Czech, Niemiec, Francji i Szwecji. W tym czasie wzrósł import z Rosji, USA, Korei Południowej, Chin, Holandii oraz Czech.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowił ponad 67 procent eksportu i blisko 68 procent importu.