Oferta firmy Strabag o wartości 59,56 mln zł brutto została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo-Banie Mazurskie w województwie warmińsko-mazurskim, poinformował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Oferta ta uzyskała najwyższą punktację w zakończonej procedurze badania i oceny siedmiu firm, które przystąpiły do przetargu.

Pierwotnie wartość inwestycji szacowano na 99,02 mln zł brutto (80,51 mln zł netto). Wykonawca na zrealizowanie tej inwestycji będzie miał 19 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. Jedynym kryterium wyboru oferty była najkorzystniejszej cena.

W pierwszym etapie projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) – Banie Mazurskie" prace mają objąć m. in. przebudowę powierzchni jezdni i skrzyżowań, przebudowę istniejących sieci infrastrukturalnych, budowę i przebudowę oświetlenia drogi, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i innych niezbędnych elementów otoczenia jezdni.

Przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 650 przebiega przez gminy Węgorzewo, Budry i Banie Mazurskie. Całkowita długość odcinka wynosi ok. 24, 27 km. Realizacja inwestycji dofinansowana będzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.