"Zdobyliśmy bardzo duże doświadczenie na rynku produkcji peletu, zapewnienia surowca i sprzedaży peletu na potrzeby energetyki zawodowej. Chcemy wykorzystać te doświadczenia i jeszcze w tym roku zwiększyć moce produkcyjne np. poprzez zakup kolejnego zakładu granulacji, co chcielibyśmy sfinansować w części obligacjami zamiennymi na akcje" - powiedziała prezes Iwona Szmaja, cytowana w komunikacie.

Spółka posiada obecnie dwa zakłady granulacji biomasy zlokalizowane w północnej Polsce. Przejęty w maju 2012 r. zakład granulacji biomasy znajduje się w Worowie (woj. zachodnio-pomorskie), drugi zakład zlokalizowany jest w Koniecwałdzie na Żuławach. Obie inwestycje warte są w sumie ponad 40 mln zł.

Spółka ma w również planach budowę kolejnego zakładu granulacji, na co już otrzymała dotację w wysokości 16 mln zł, przy wartości projektu wynoszącej 35 mln zł.

Po zrealizowaniu tej inwestycji Widok Energia będzie jednym z czołowych producentów peletu w Polsce z ponad 10-proc. udziałem w rynku i wytwarzającym ponad 120 tys. surowca wykorzystywanego do produkcji energii.

Grupa Widok Energia jest w trakcie programu emisji obligacji którego wartość w 2013 r. powinna wynieść 25 mln zł. Spółka pod koniec 2012 r. z emisji papierów dłużnych pozyskała w sumie ponad 10 mln zł.

Widok Energia przeprowadziła jednocześnie emisję obligacji z okresem zapadalności wynoszącym 2,5 roku na kwotę 5 mln zł, oraz obligacji zamiennych na akcje na kwotę 5,34 mln zł.

"Zwłaszcza powodzenie emisji obligacji zamiennych na akcje jest dużym sukcesem spółki i w znaczący sposób przybliża debiut Widok Energia na GPW" - podano w komunikacie. Widok Energia jest notowana na NewConnect.

W Polsce działa na rynku ponad 20 znaczących producentów, których łączna produkcja to ponad 900 tys. ton peletu rocznie. Większość produkcji trafia na eksport, ale systematycznie rośnie również udział odbiorców krajowych.

Widok Energia w październiku ub.r. opublikowała skonsolidowane prognozy finansowe na rok 2012 oraz na lata 2013-2014. Spółka zakłada, że w 2013 roku osiągnie przychody na poziomie ponad 40 mln zł. Skonsolidowany zysk netto ma wynieść w 2013 r. 3,1 mln zł.