"Zgodnie z naszą polityką dywidendową, zdecydowaliśmy się na wypłatę dywidendy w wysokości 100% skonsolidowanego zysku netto FEG za 2012 rok. Ponadto zarząd spółki rozważy zarekomendowanie WZA wypłatę dywidendy z niepodzielonych zysków z lat poprzednich" – powiedział Haluza, cytowany w komunikacie spółki.

Grupa odnotowała w 2012 roku zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie 12,3 mln euro.

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej; działa w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech.