„Spółka energetyczna ČEZ skorzystała z najwyższej oferty, jaką otrzymała w ramach procesu sprzedaży niektórych swoich elektrowni węglowych, i podpisała dziś umowę o sprzedaży elektrowni Chvaletice spółce Litvínovská uhelná, a. s. Cena sprzedaży wynosi 4,12 mld CZK, jednak ČEZ dodatkowo corocznie uzyska dodatkowo 90 % ceny rynkowej zezwoleń na emisję CO2 przydzielanych bezpłatnie elektrowni Chvaletice, które wykorzysta do dalszej modernizacji swoich elektrowni. Chodzi o niemal 5,3 milionów ton zezwoleń w całkowitej wysokości ok. 450 mln CZK w ich dzisiejszej cenie" - czytamy w komunikacie.

Podpisany kontrakt nie obejmuje żadnych dostaw węgla od spółki ČEZ. Komisja Europejska teraz jeszcze musi potwierdzić dostateczne kwalifikacje kupującego, to znaczy spółki Litvínovská uhelná a.s., zaznaczono w informacji.

„Proces sprzedaży wszczęła spółka ČEZ w lipcu ubiegłego roku. Jest związany z decyzją ČEZ o szybkim ukończeniu postępowania Komisji Europejskiej prowadzonego od 2009 roku formą porozumienia (po angielsku settlement), w ramach którego ČEZ zobowiązał się do sprzedania jednej ze swoich elektrowni węglowych. Drugim powodem dywestycji jest fakt, że Chvaletice należą do elektrowni, które nie były przeznaczone w ramach portfolio ČEZ do długoterminowej eksploatacji" - czytamy dalej.

ČEZ, zgodnie ze swoją strategią eksploatowania w przyszłości tylko jednostek z niższymi emisjami, postanowił zasadniczo zainwestować w Republice Czeskiej tylko w modernizację elektrowni w zagłębiach węglowych, dla których ma zapewniony węgiel z własnych źródeł, zatem nie grozi w ich przypadku ryzyko sporów komercyjnych. Chodzi o elektrownie Ledvice, Tušimice i Prunéřov, w których ČEZ inwestuje tak, aby spełniały wymagania wszelkich norm ekologicznych, to znaczy tak, aby zasadniczo wzrosła ich sprawność i obniżyły się emisje CO2 w porównaniu z obecnym stanem i były przygotowane do eksploatacji przez następne dziesiątki lat.

Elektrownia Chvaletice (całkowita moc zainstalowana 800 MW) tworzą cztery bloki po 200 MW, wprowadzone do eksploatacji w ciągu jednego roku - od końca 1977 do końca 1978 roku.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii, Albanii i Turcji. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CEZ sięgnęły 215,09 mld CZK w 2012 r.