"Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki do zwyczajnego walnego zgromadzenia dotyczący rekomendacji wypłaty dywidendy za rok 2012 w kwocie 101.179.393,68 zł, co daje 1,02 zł za 1 akcję. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2012 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki" - czytamy w komunikacie.

Z zysku za 2011 r. spółka nie wypłaciła dywidendy. Jednak zgodnie ze strategią ogłoszoną 13 czerwca 2012 roku zamiarem zarządu jest rekomendowanie w kolejnych latach dywidendy w kwocie na poziomie 40-60% jednostkowego zysku netto spółki.

Natomiast pod koniec ub.r. ZA Tarnów i Zakłady Azotowe Puławy uzgodniły, że firma Azoty Tarnów, po konsolidacji zakładów w Tarnowie i Puławach, będzie rekomendować przeznaczanie od 40-60% jednostkowego zysku na dywidendę.

Transakcja powiększenia Grupy Azotów Tarnów o ZAP rozpoczęła się 13 lipca ogłoszeniem wezwania na 32% akcji puławskiej spółki, w jego efekcie Tarnów kupił 10,3% akcji. Natomiast 16 stycznia 2013 r. w przydziale akcji serii D Azoty Tarnów objęły 73,4% akcji ZA Puławy, a ich udział w kapitale Puław wzrósł do 83,7%.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r.