"Nabycie kanałów TV4 i TV6 wpisuje się w strategię Grupy Polsat, której celem jest umocnienie pozycji rynkowej Telewizji Polsat poprzez wzrost oglądalności. Kanały TV4 i TV6 mają koncesję na nadawanie w ramach naziemnej telewizji cyfrowej, która obecnie jest najdynamiczniej rozwijającym się segmentem dystrybucyjnym na rynku telewizyjnym" - powiedział prezes Dominik Libicki, cytowany w komunikacie.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki.

"Zarząd Cyfrowego Polsatu uważa, że wartość spółki Polskie Media w kwocie 99 mln zł jest atrakcyjna i korzystna dla akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu" - podano także.

W ocenie firmy doradczej KPMG, przygotowanej dla Cyfrowego Polsatu, warunki cenowe planowanej transakcji są godziwe z punktu widzenia interesów Cyfrowego Polsatu.

Według szacunków spółki, mnożnik EV/EBITDA 2013F jest znacząco niższy od transakcji porównywalnych, w tym transakcji zakupu Telewizji Polsat, a transakcja sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji spółki Polskie Media przez TVN w 2011 r. implikowałaby wycenę na poziomie ok. 118 mln zł, podano także.

Zarząd Cyfrowego Polsatu spodziewa się osiągnięcia w wyniku przeprowadzonej transakcji licznych synergii, m.in.: programowych, technicznych, marketingowych, funkcjonowania działów wspierających

"Grupa Polsat wraz z nowo nabytymi kanałami TV4 i TV6 miała w 2012 r. 23,5-proc. udział w oglądalności, a jej udział w rynku reklamy wyniósł 25,3%. Spółka Polskie Media odnotowuje rosnące przychody reklamowe w wyniku zwiększania zasięgu technicznego oraz uruchomienia nowego kanału TV6. Okresowo wyższe koszty prowadzonej działalności wynikają głównie z przejściowego efektu podwójnego nadawania analogowego i cyfrowego" - podkreślił Libicki.

Zakończenie procesu akwizycyjnego planowane jest na lipiec br. Aby transakcja doszła do skutku, muszą zostać spełnione dwa warunki zawieszające - kupujący musi uzyskać zgodę UOKiK, a sprzedający muszą wykupić udziałowców mniejszościowych.

Już wcześniej Libicki nie wykluczał przejęcia kanałów należących do spółki Polskie Media, czyli chociażby TV4.

Jak podała niedawno "Rzeczpospolita", spółkę Polskie Media kontroluje obecnie Zygmunt Solorz-Żak - główny akcjonariusz Cyfrowego Polsatu.

Cyfrowy Polsat poinformował, że sprzedaż RSTV, spółki świadczącej usługi transmisji sygnału w większości na rzecz Emitel, wynika z chęci skoncentrowania się na dwóch głównych segmentach działalności grupy - świadczeniu usług dla klientów indywidualnych oraz nadawaniu i produkcji telewizyjnej.

W związku z przejściem w ramach telewizji naziemnej z nadawania analogowego na cyfrowe, dalsza działalność spółki RSTV wiązałaby się z koniecznością ponoszenia dodatkowych inwestycji i nie dawałaby Grupie Polsat możliwości uzyskania w przyszłości dodatkowych synergii.

Warunkami zawieszającymi dojście do skutku powyższej transakcji są: wyrażenie zgody przez banki będące stronami umowy kredytowej (SFA) Cyfrowego Polsatu, zwolnienie wszystkich zabezpieczeń (na akcjach i majątku spółki) związanych z umową kredytową i emisją obligacji oraz rejestracja przez sąd podziału RSTV.

Zgodnie z posiadaną przez Cyfrowy Polsat umową kredytową, środki pozyskane ze zbycia udziałów w spółce RSTV w kwocie 45,5 mln zł zostaną w całości przeznaczone na częściową spłatę kredytu terminowego zaciągniętego na zakup Telewizji Polsat.

Grupę kapitałową tworzą spółki: Cyfrowy Polsat - największa w Polsce i czwarta co do wielkości w Europie platforma satelitarna oraz Telewizja Polsat - wiodący nadawca komercyjny w Polsce. Cyfrowy Polsat jest notowany na GPW od 2008 r. W 2012 r. spółka odnotowała 1,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.