Liczba członków OFE sięgnęła 16,216 mln na koniec marca, zaś liczba prowadzonych przez nie rachunków wyniosła 16,775 mln sztuk. Miesiąc wcześniej było to odpowiednio 16,219 mln oraz 16,778 mln sztuk.

Średnia ważona jednostki rozrachunkowej OFE wyniosła 34,12 zł na koniec marca wobec 34,15 zł miesiąc wcześniej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w tym tygodniu 40,56 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Łącznie w kwietniu ZUS przekazał do OFE 90,07 mln zł, zaś od początku 2013 r. była to kwota 2.466,66 mln zł.

W całym 2012 roku ZUS przekazał funduszom łącznie 8.018,51 mln zł, zaś w 2011 roku było to łącznie 15.111,86 mln zł.