NBP podsumował sytuację przedsiębiorstw w 2012 roku. Rentowność sektora malała przez cały rok, a najmocniej spadła zyskowność przedsiębiorstw dotąd najbardziej rentownych.

Sytuacja sektora przedsiębiorstw w 2012 r. pogorszyła się względem poprzedniego roku, na co złożyły się zarówno malejąca dynamika sprzedaży, za którą nie nadążał spadek tempa kosztów, jak i straty na działalności niezwiązanej bezpośrednio z profilem firm, w tym na inwestycjach finansowych oraz aktualizacji i sprzedaży środków rzeczowych, które wyraźnie nasiliły się w IV kw., podał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie.

"Rentowność sektora przedsiębiorstw zmniejszała się stopniowo przez cały rok, spadając pod jego koniec poniżej swojej długookresowej średniej. Najbardziej obniżyły się zyski i zyskowność przedsiębiorstw dotąd najbardziej rentownych, w tym zwłaszcza górnictwa, energetyki oraz grupy największych podmiotów w populacji. W tych klasach niższy wynik na podstawowej działalności miał równie duży wpływ na spadek rentowności, co obniżenie wyniku na działalności pozostałej" - czytamy w notatce pt. "Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2012 r."

>>> Czytaj również: Polska gospodarka sięgnęła dna - teraz będzie już lepiej

Podobnie jak rentowność, przez cały 2012 r. obniżała się dynamika sprzedaży krajowej. Natomiast tempo sprzedaży zagranicznej wahało się wokół niskiego, ale dodatniego poziomu. W konsekwencji tych zjawisk, pod koniec 2012 r. przychody ze sprzedaży z obu źródeł były w ujęciu realnym nieco niższe niż rok wcześniej, podkreśla bank centralny.

Reklama

W 2012 r. więcej przedsiębiorstw zmniejszało zatrudnienie niż je zwiększało (56 proc. wobec 38 proc.) i ostatecznie zanotowano spadek o 0,6 proc. Dynamika kosztów zatrudnienia również zmniejszała się systematycznie w ciągu 2012 r. i w IV kw. wyniosła 2,5 proc.

"Znaczące redukcje kosztów wynagrodzeń oraz zatrudnienia zanotowano przede wszystkim w borykającym się z silnym spadkiem przychodów budownictwie, ale spadek zatrudnienia widoczny był również w pozostającej w dobrej sytuacji ekonomicznej energetyce. Natomiast na zwiększenie liczby pracowników zdecydowali się przede wszystkim wyspecjalizowani eksporterzy. W pozostałych branżach i klasach zmiany zatrudnienia i funduszu płac były relatywnie niewielkie" - czytamy w materiale.

W 2012 r. przedsiębiorstwa przeznaczyły na inwestycje o 1,3 proc. mniej środków w ujęciu realnym niż rok wcześniej. Dynamika inwestycji także zmniejszała się przez cały 2012 r.

"Redukcje objęły wszystkie kategorie rodzajowe inwestycji, w tym najbardziej wydatki na środki transportu. Redukcji nakładów na środki trwałe dokonała znacząca większość analizowanych branż i klas. Tym samym skala realizowanych inwestycji w relacji do majątku przedsiębiorstw obniżyła się do jednego z najniższych poziomów w okresie potransformacyjnym" - podał NBP.

Utrzymało się niskie wykorzystanie dźwigni finansowej, a skala zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w sektorze przedsiębiorstw pozostała na bezpiecznym poziomie. Po obserwowanym przez trzy pierwsze kwartały roku spadku płynności gotówkowej odnotowano niewielki wzrost tego wskaźnika w IV kw., konkluduje bank centralny.