Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

TMR

Akcjonariusze Tatry Mountain Resorts (TMR) zdecydowali o wypłacie łącznie 7,11 mln euro dywidendy, co daje 1,06 euro na akcję, podała spółka w komunikacie. >>>>

Protektor

Trzej akcjonariusze Protektora zdecydowali w sierpniu 2012 r.o sprzedaży łącznie 31,71% akcji spółki na rzecz nieujawnionego inwestora strategicznego, podała spółka w komunikacie. >>>>

Libet

Libet pracuje nad ograniczaniem kosztów, ale też jest dobrze przygotowany do sezonu – ma w katalogu wiele nowości. Spółka chce nadal dynamicznie zwiększać udział w segmencie kostki premium, co ma przekładać się pozytywnie się na poziom marży, poinformował agencję ISBnews prezes Libetu Thomas Lehmann. „Zgodnie z naszą strategią szczególną wagę przykładamy do rozwoju w sektorze premium i to on będzie motorem naszego wzrostu. Zakładamy, że ten segment będzie się rozwijał, nawet jeśli wartość całego rynku kostki brukowej w Polsce spadnie. Jako Libet jesteśmy liderami rynku i zwiększamy konsekwentnie nasz udział w najważniejszym dla nas segmencie. Osiągamy tu również wyższe marże. W 2012 r. zwiększyliśmy udział produktów z najwyższego segmentu rynku do 37% całej sprzedaży. Zakładamy, że będzie on nadal dynamicznie rósł, co pozytywnie przełoży się na poziom marży" – powiedział ISBnews Lehmann.

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za kwiecień 2013 r. wyniosły 164,9 mln zł i były wyższe o 34,2% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku, poinformowała spółka w komunikacie. >>>>

Gino Rossi

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 17 mln zł w kwietniu i były wyższe o 2% w skali roku. Narastająco, w okresie styczeń-kwiecień br. przychody wyniosły 68,5 mln zł, co oznacza wzrost o 5% r/r, poinformowała spółka w komunikacie. >>>>

Grupa CTL

Grupa CTL Logistics w I kw. 2013 r. przewiozła na terenie Polski ponad 3,65 mln ton ładunków czyli o 3% mniej r/r, wykonując pracę ponad 840 mln tkm tj. o 6% więcej r/r, podała spółka w komunikacie. Spółka przewiduje spowolnienie rynku w całej Europie w 2013 r. "Wyniki z marca 2013 w stosunku do lutego br. wzrosły o 10% w przypadku przewiezionej masy i o 22% pod względem wykonanej pracy przewozowej. To dobry symptom ale nadal istnieje wiele ograniczeń na polskim rynku dla zachowania trwałego wzrostu przewozów. W pierwszym kwartale praca przewozowa Grupy CTL Logistics, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrosła o 6%, natomiast masa przewozowa spadła o 3%" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w kwietniu br. 5,70 USD/ b wobec 5,40 USD/b miesiąc wcześniej i w porównaniu do 6,60 USD/b przed rokiem, podała spółka na stronie internetowej. Dyferencjał ropy URAL/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 1,60 USD/b, 2,20 USD/b i 3,00 USD/b. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 789 euro/ t, 755 euro/ t i 765 euro/ t, poinformował również koncern. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% produkty = 36% benzyna + 43% diesel + 14,5% ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczana jest według notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

Sfinks

Sfinks Polska powróciła z restauracją Sphinx do Galerii Krakowskiej, podała spółka w komunikacie. Wkrótce Sphinx i Chłopskie Jadło zostaną otwarte w Galerii Mokotów w Warszawie, a także w Poznaniu i Wrocławiu. "Wkrótce przystąpimy do prac związanych z uruchomieniem Sphinxa i Chłopskiego Jadła w Galerii Mokotów, z którą niedawno podpisaliśmy umowę. Wstępnie szacujemy, że oba lokale przyjmą pierwszych gości na przełomie półroczy. Galeria Mokotów oznacza kolejny, po Galerii Krakowskiej, powrót naszych marek do atrakcyjnych lokalizacji, utraconych w przeszłości w wyniku problemów lat 2008 i 2009" - powiedziała wiceprezes spółki Mariola Krawiec-Rzeszotek, cytowana w komunikacie.

Petrolinvest

Petrolinvest otrzymał pozostałą część, tj. 2,21 mln USD tytułem wykonania warunków umowy zobowiązującej do sprzedaży 50% udziałów w spółce TOO Company Profit zawartej z TOO AlatauMunaiGaz w lipcu 2011 roku, podał Petrolinvest w komunikacie. Strony postanowiły, że w celu wypełnienia zobowiązania do sprzedaży udziałów, Petrolinvest przeniesie udziały na spółkę TOO Nurmunay-Petrogaz z siedzibą w Kazachstanie. Umowa kupna-sprzedaży udziałów została zawarta przez Petrolinvest z nabywcą 25 kwietnia 2013 roku, podano dalej. W zawartej w lipcu 2011 r. umowie cenę zbycia udziałów Profit ustalono na 8.000.000 USD, przy czym cena ta miała być pomniejszona o 50% kwot, jakie nabywca przekaże spółce Profit, w przypadkach przewidzianych w umowie. Zarząd Petrolinvest szacował wówczas, że wysokość tego pomniejszenia ceny nie przekroczy kwoty 250.000 USD. Wówczas wartość księgowa aktywów Petrolinvestu z tytułu inwestycji w TOO Company Profit wynosiła 5.213 tys. USD.

Gant

Gant Development zapowiada, że spłaci majowe obligacje w drugiej połowie miesiąca dzięki wpływom z planowanej emisji obligacji spółki Sokołowska, a także wpływów z emisji warrantów akcyjnych, poinformował agencję ISBnews prezes dewelopera Krzysztof Brzeziński. W tym miesiącu spodziewa się on również dopięcia umowy sprzedaży centrum handlowego Marino. "Przez długi majowy weekend nie udało nam się sfinalizować transakcji, które miały zapewnić gotówkę na wykup obligacji. Przesunęliśmy termin wykupu do 23 maja i uważam, że uda nam się do tego czasu zamknąć transakcje i przekazać pieniądze obligatariuszom. Jesteśmy w trakcie domykania emisji obligacji spółki celowej Sokołowska, odpowiedzialnej za realizację inwestycji mieszkaniowej w Warszawie, na rzecz Copernicusa. Powinniśmy zamknąć to do 20 maja. Spływają do nas pieniądze od inwestorów, którzy objęli wszystkie warranty, ale za wolno, aby dysponować już kwotą na spłatę obligacji. Oceniam, że w połowie maja pieniądze będą już u nas" - powiedział ISBnews Brzeziński. Dodał, że spodziewa się zaliczki ze sprzedaży CH Marino również do 20 maja.