Rada dyrektorów spółki Pegas Nonwovens zarekomenduje ZWZ spółki wypłatę dywidendy z zysku za 2012 r. w kwocie 9,69 mln euro, tj. 1,05 euro na akcję, podała spółka w komunikacie. Decyzję w sprawie dywidendy podejmie ZWZ zwołane na dzień 17 czerwca br.

"Naszym zdaniem zaproponowana dywidenda, wynosząca blisko 9,7 mln euro, czyli 1,05 euro na akcję, zapewnia akcjonariuszom spółki atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji" - powiedział Dyrektor Generalny i członek Rady Dyrektorów spółki Frantisek Rezac, cytowany w komunikacie.

Rada dyrektorów spółki zaproponuje 18 października 2013 r. jako dzień dywidendy, a jako dzień wypłaty dywidendy datę 29 października 2013 r.

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu