„Walne zgromadzenie Eurocash podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 90 groszy na akcję. Łącznie do akcjonariuszy spółki trafi zatem ponad 124 mln zł, co odpowiada ok. 50% skonsolidowanego zysku netto za 2012 rok" – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia, do otrzymania dywidendy uprawnione będą osoby będące akcjonariuszami Eurocashu w dniu 11 czerwca br., a jej wypłata nastąpi do 2 lipca.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów i placówek detalicznych w całej Polsce. Po połączeniu z Grupą Tradis w ramach prowadzonych przez Grupę różnych formatów franczyzowych skupionych jest około 10 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych.