"Spółka w latach 2013 - 2020 zakłada realizację celów strategicznych, do których w szczególności należą: zakończenie procesu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie produkcji węgla handlowego (5,8 mln ton w 2011 r., 7,8 mln ton w 2012 r. i wzrost wydobycia do poziomu 8,6 - 9 mln ton w 2013 r., ok. 10,5 mln ton w 2014 r., ok. 11,5 mln ton w 2015 r., ok. 12 mln ton w 2018 r.)" - głosi komunikat.

Bogdanka podała też, że planuje dodatkowe inwestycje w modernizację szybu 1.5 w Nadrybiu, które pozwolą na wzrost zdolności produkcyjnych netto do ok. 12 mln ton w 2018 r.

Kolejne cele, uwzględnione w strategii, to:

"• podwojenie zasobów i długości życia kopalni do około 2050 roku, poprzez uzyskanie koncesji i zagospodarowanie nowych perspektywicznych obszarów (zwiększenie zasobów operatywnych od ok. 237 mln ton do ok. 450 mln ton);

• umocnienie stabilnej pozycji głównego dostawcy węgla - osiągnięcie 20% udziału w sprzedaży węgla energetycznego w kraju do 2015 r., z ok. 14% w 2012 roku;

• pozostanie liderem efektywności w górnictwie, przy zmniejszeniu jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia (Unit Mining Cash Cost) o 15% do 2017 roku, w stosunku do roku 2012, w ujęciu realnym" - czytamy dalej.

LW Bogdanka jest notowana na GPW od 2009 r. Wchodzi w skład indeksu największych spółek WIG20. W 2012 r. odnotowała 1,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.