Przypomniał też, że było to elementem porozumienia PSL z Platformą w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego.

Minister powiedział, że ustawa de facto tworzy urlop wychowawczy dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, ubezpieczonych w KRUS, a także dla nieubezpieczonych. Podkreślił, że warto by w tym czasie odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od jak najszerszej grupy.

Poseł Henryk Smolarz z PSL zauważył, że zmiana jest istotnym elementem polityki prorodzinnej w sytuacji, gdy najwyższa dzietność nadal jest na terenach wiejskich.

Ustawa będzie - jego zdaniem - bardzo istotnym wsparciem dla osób korzystających z ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które zdecydują się na opiekę nad dzieckiem do lat trzech.

Podstawą wymiaru składki dla przedsiębiorców będzie 60 procent przeciętnego wynagrodzenia. Składka dla osób nieubezpieczonych będzie odprowadzana od 75 procent płacy minimalnej.

Zdaniem ministra pracy, termin wejścia ustawy w życie - 1 września - nie jest zagrożony. Składki będą kosztowały budżet miliard czterysta tysięcy złotych rocznie.