KOV

Kulczyk Oil Ventures (KOV) spodziewa się finalizacji przejęcia Winstar Resources Ltd., scalenia akcji i zmiany nazwy na Serinus Energy na początku tygodnia, wynika z komunikatu spółki. >>>>

PKO BP

Moody's Investors Service, po ostatnio opublikowanej przez PKO Bank Polski informacji o zawarciu umowy dotyczącej nabycia akcji spółek z grupy Nordea, podtrzymała długo- i krótkoterminowy rating depozytów banku na poziomie odpowiednio A2 i Prime-1 oraz ocenę siły finansowej banku na poziomie C-, podał bank w komunikacie. Moody's utrzymał negatywną perspektywę dla długoterminowego ratingu depozytów oraz oceny siły finansowej banku.>>>>

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal otrzymał zgodę wierzycieli finansowych na zrzeczenie się uprawnień wynikających z wystąpienia naruszenia umowy restrukturyzacyjnej polegającego na nieuzyskaniu łącznych wpływów z emisji akcji serii N1, N2 oraz O w łącznej kwocie 250 mln zł oraz niezawarciu przez spółkę aneksów do wybranych kontraktów budowlanych w terminie do 31 maja 2013, podano w komunikacie. Jednocześnie spółka została zobowiązana przez wierzycieli do wykonania tych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2013 r. >>>>

Meridian Properties

Meridian Properties N.V. przełożył ofertę publiczną na okres po sezonie wakacyjnym, "przy założeniu ustabilizowania się sytuacji na rynku kapitałowym do tego czasu", podała spółka w komunikacie. >>>>

Bioton

Inwestorzy złożyli deklaracje nabycia obejmujące 79,2 tys. obligacji serii B Biotonu o łącznej wartości nominalnej 79,2 mln zł, podała spółka w komunikacie. "W odpowiedzi na propozycję nabycia do 79.800 zabezpieczonych 3-letnich obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda, inwestorzy złożyli deklaracje nabycia obejmujące łącznie 79.200 obligacji o łącznej wartości nominalnej 79.200.000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane po ustanowieniu zabezpieczeń przewidzianych w warunkach emisji. Celem emisji obligacji jest częściowy wykup obligacji spółki serii A" - czytamy w komunikacie. Przed emisją spółka zamierza dokonać częściowej spłaty obligacji serii A za łączną kwotę 19,95 mln zł, poprzez wypłacenie w odniesieniu do każdej obligacji serii A raty wykupu w wysokości 50 tys. zł, podkreślono również.

Orlen

Polski koncern paliwowy zawarł z rosyjskim Rosnieftem długoterminową umowę na dostawę ropy naftowej. Surowiec ma trafiać do Unipetrolu, czeskich rafinerii Orlenu. >>>>

KGHM, PGE

Resort skarbu montuje konsorcjum, które będzie wspierać budowę elektrowni węglowej. Wejdą do niego miedziowy potentat i Polskie Inwestycje Rozwojowe.>>>>

Orbis

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wypłacie 1,4 zł na akcję dywidendy z zysku za 2012 rok, uchwaliło walne zgromadzenie spółki. ZWZ przyjęło w ten sposób wniosek zarządu. >>>>

Sygnity

Sygnity podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na utrzymanie i rozwój Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) o wartości 32,67 mln zł brutto, podała spółka w komunikacie. „Przedmiotem podpisanej umowy jest utrzymanie i rozwój Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji, czyli SODiR. Nowy kontrakt ma na celu dalsze utrzymanie sprawnego funkcjonowania systemu, możliwości szybkiego dostosowywania do zmian prawnych oraz dokonywanie niezbędnych modyfikacji" – czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta na okres 30 miesięcy. Całkowita wartość umowy to 32.674.937,70 zł brutto, podkreślono również.

Robyg

Grupa Robyg uzyskała pozwolenie na budowę I etapu inwestycji Osiedle Królewskie w warszawskim Wilanowie, podała spółka w komunikacie. W ramach tego etapu powstanie 115 lokali. „Prace budowlane rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem – po uzyskaniu pozwolenia na budowę, na koniec czerwca – a ich zakończenie przewidziane jest na III kwartał 2014 roku" – czytamy w komunikacie. "To już kolejne pozwolenie na budowę, które otrzymaliśmy w ostatnich miesiącach. Umożliwia nam to zwiększenie potencjału sprzedażowego. (…) Jesteśmy przekonani – co potwierdzają już wstępne wyniki kontraktacji I etapu – że Osiedle Królewskie będzie równie popularne wśród naszych klientów, jak NRKM i Osiedle Zdrowa" – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Robyg Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Arteria

Akcjonariusze Arterii zdecydowali o wypłacie 1,71 mln zł dywidendy z zysku za 2012 rok wynoszącego 1,89 mln zł, uchwaliło walne zgromadzenie spółki. >>>>

Grupa Kęty

Grupy Kęty podpisała trzecią umowę z firmą Rusal Marketing GmbH na zakup i dostawę surowców aluminiowych o wartości ok. 42 mln zł, podała spółka w komunikacie. "Łączna wartość zawartych umów wynosi ok. 97 mln zł i została ustalona w oparciu o aktualne notowania aluminium na LME. Umowa o największej wartości została podpisana z Rusal Marketing GmbH w dniu 10.12.2012 i dotyczyła zakupu surowców aluminiowych o wartości ok. 47 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Agroliga

Planująca przejście z NewConnect na główny rynek GPW spółka Agoliga planuje zwiększyć skonsolidowane przychody w tym roku do 17,56 mln euro (z 16,02 mln euro w ub.r.) i do 18,01 mln euro w 2014 r., zaś na 2015 r. planuje dalszy wzrost - do 24,56 mln euro, podała spółka w komunikacie. Wynik EBITDA prognozowany jest odpowiednio na: 4,17 mln euro w 2013 r., 4,26 mln euro w 2014 r. i 6,44 mln euro w 2015 r. (wobec 3,52 mln euro w ub.r.). Agroliga chce też zwiększyć zysk netto odpowiednio do: 3,60 mln euro w 2013 r., 3,64 mln euro w 2014 r. i 5,51 mln euro w 2015 r. (wobec 3,16 mln euro w ub.r.).

Komputronik

Komputronik liczy, że zdoła utrzymać dynamikę sprzedaży na poziomie ok. 20% w roku finansowym spółki 2013/14, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Wojciecha Buczkowskiego. "Po wynikach z ostatnich miesiący można zakładać, że dynamika wzrostu sprzedaży z zeszłego roku jest w naszym zasięgu w kolejnym roku" - powiedział Buczkowski podczas spotkania z dziennikarzami. Zakłada on w tym okresie wzrost sprzedaży detalicznej grupy oraz wzrost udziałów rynkowych w efekcie wypadania z rynku słabszych podmiotów. "Spodziewamy się kontynuacji konsolidacji rynkowej przez oczyszczanie ze słabszych firm" - ocenił prezes Komputronika.

Ponadto firma chce nadal dynamicznie zwiększać eksport, szczególnie do klientów detalicznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. "Poprzedzi to analiza zyskownego wejścia, bo na tym nam bardzo zależy. Ponadto widzimy aktywność klientów detalicznych z Białorusi w internecie. Dlatego przygotowujemy rosyjskojęzyczną stronę i nowe punkty przy granicy z tym krajem" - dodał Buczkowski. Spółka zanotowała wskaźnik kosztów poniżej 9%, co było planowane na ubiegły rok finansowy. Według słów przedstawicieli firmy, w nowym roku finansowym spółka liczy, że ta relacja bedzie jeszcze lepsza. Prezes Komputronika wskazał również, że kontynuowana będzie redukcja sieci salonów, szczególnie z galerii handlowych czy mniejszych miast, których wyniki okazały się poniżej dotychczasowych oczekiwań.

Standrew

Akcje spółki Standrew zadebiutują we wtorek na rynku NewConnect, podała GPW w komunikacie. Będzie to 447. spółka notowana oraz 28. debiut w 2013 r. na alternatywnym rynku GPW. >>>>

Wikana

Wikana rozważa emisję obligacji o wartości kilkadziesięciu milionów złotych, podała spółka w komunikacie. Środki zamierza przeznaczyć na m.in. na zakup gruntów pod nowe inwestycje i współfinansowanie wykupu obligacji o łącznej wartości 26 mln zł, których wykup przewidziany jest na lipiec br. "Pomimo wymagających warunków makroekonomicznych grupa Wikana w 2013 r. osiąga satysfakcjonujące wyniki (...). Dla podtrzymania dotychczasowego tempa wzrostu niezbędne jest pozyskanie przez grupę dodatkowych środków na inwestycje. Prowadzimy rozmowy z szerokim gronem instytucji finansowych, zainteresowanych udzieleniem Wikanie finansowania dłużnego. Skłaniamy się w kierunku emisji obligacji, z której chcielibyśmy pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych" - powiedział wiceprezes Wikany Krzysztof Szaliłow, cytowany w komunikacie. Środki z emisji zostałyby przeznaczone m.in. na zakup gruntów pod nowe inwestycje. "W najbliższym czasie zamierzamy skoncentrować się na inwestycjach o profilu mieszkaniowym, realizowanych na podstawowych dla nas rynkach: lubelskim, rzeszowskim i krośnieńskim. W Lublinie prowadzimy już rozmowy ws. zakupu gruntu, na którym możliwe będzie zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej ok. 13 tys. PUM" - powiedział także Szaliłow.