"Zwyczajne walne zgromadzenie Kopex, na mocy uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, przeznaczyło na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy kwotę 3.702.801,90 zł tj. 0,05 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 74.056.038 akcji spółki" - czytamy w uchwałach walnego.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy / dzień nabycia praw do dywidendy na 3 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 19 lipca 2013 r.

Wcześniej w projektach uchwał Kopex zapisał, że na dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczy. kwotę 7,405.603,80 zł tj. 0,10 zł na jedną akcję.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 2,02 mld zł.