"Cena sprzedaży zakładu wynosi: 18.300.000 zł przy założeniu utrzymywania uzgodnionej między stronami wartości księgowej zapasów zakładu na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży zakładu z możliwością jej odpowiedniej korekty w uzgodnionym pomiędzy stronami zakresie, w przypadku, w którym wartość zapasów zakładu okaże się wyższa od wartości uzgodnionej pomiędzy kupującym i spółką" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży Zakładu powinno nastąpić nie później niż do dnia 29 grudnia 2013 roku i uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających. Należą do nich m. in. przedłożenie przez przez Polimex-Mostostal zaświadczeń o braku zaległości podatkowych i wobec ZUS oraz braku hipotek na majątku sprzedawanej firmy.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.