"Wśród jego składowych najbardziej poprawiły się oceny dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (odpowiednio o 3,6 i 2,4 pkt proc). Pogorszyły się jedynie oceny dotyczące dokonywania ważnych zakupów (o 3,8 pkt proc.)" - głosi komunikat.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 2,2 pkt proc. w stosunku do czerwca br. - osiągając najwyższą wartość od listopada 2011 r. - i wyniósł -34,6 pkt (wobec -34,4 pkt rok wcześniej), podał GUS.

"Do poprawy wskaźnika przyczynił się wzrost wartości wszystkich jego składowych, a zwłaszcza oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju" - czytamy dalej w materiale.