Na koniec kwietnia dług zapadający w tym roku miał wartość 39,8 mld zł, a w 2014 roku - 81,7 mld zł.

Na koniec maja zadłużenie SP z terminem faktycznym zapadalności wynoszącym poniżej 1 roku stanowiło 14,6 proc. całości (wobec 15,3% miesiąc wcześniej), zaś z terminem zapadalności wynoszącym 1-3 lata - 20,0 proc. (wobec 20,0 proc. miesiąc wcześniej).

"W 2013 r. ryzyko refinansowania uległo ograniczeniu – średnia zapadalność długu SP wzrosła z 5,49 do 5,53, co było efektem wzrostu średniej zapadalności zarówno długu krajowego z 4,47 do 4,55 roku, jak i długu zagranicznego z 7,63 do 7,72 roku W 2013 r. ryzyko refinansowania uległo ograniczeniu - średnia zapadalność długu SP wzrosła z 5,49 do 5,52, co było efektem wzrostu średniej zapadalności zarówno długu krajowego z 4,47 do 4,56 roku, jak i długu zagranicznego z 7,63 do 7,64 roku" - głosi komunikat.