Ernest Makowski z UOKiKu wyjaśnia, że w wyniku koncentracji PTE Warta zaprzestanie prowadzenia działalności, OFE Warta zostanie zlikwidowany, a członkowie OFE Warta zostaną członkami Allianz Polska OFE. Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów była konieczna, ponieważ w transakcji wezmą udział duże firmy.
UOKiK zgodził się też na przejęcie Fabryki Łożysk Tocznych-Kraśnik przez firmę chińską. Fabryka w Kraśniku jest obecnie kontrolowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Właścicieli zmieni też kilka biurowców i centrów handlowych. Spółka Atrium Poland 3, która zarządza między innymi centrami Reduta i Promenada w Warszawie oraz Galerią Copernicus w Toruniu przejmie kontrolę nad warszawską spółką ILWRO Joint Venture, która posiada Galerię Dominikańską we Wrocławiu. Natomiast amerykańska firma BlackRock stanie się właścicielem spółki MGPA, kontrolującej między innymi biurowiec Rondo I w Warszawie.