Konsensus rynkowy wynosił 19,0 mld euro nadwyżki.

Czerwcowe saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w obrotach towarowych (11,8 mld euro) oraz z dodatniego salda usług (8,7 mld euro) i dochodów (6,4 mld euro), które częściowo zmniejszył deficyt transferów bieżących (10,1 mld euro), podał bank centralny.

W ujęciu 12-miesięcznym, nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 196,1 mld euro, tj. 2,1% PKB, wobec 66,1 mld euro (0,7% PKB) nadwyżki rok wcześniej, podał też EBC.