New World Resources NWR odnotowało 145 mln euro skorygowanej skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata EBITDA wyniosła 40 mln euro wobec 158 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 493 mln euro w I poł. 2013 r. wobec 694 mln euro rok wcześniej. 

New World Resources Plc jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Obecnie wydobywa węgiel w Czechach oraz realizuje trzy projekty rozwojowe, które stanowią część strategii rozwoju w regionie.