Nadwyżka handlowa strefy euro z resztą świata w lipcu 2013 r. wyniosła 18,2 mld euro. Wartość ta dla 28 krajów UE wyniosła 10,4 mld euro – podał Eurostat. To znacznie lepsze dane niż rok temu.

Według pierwszych szacunków Eurostatu nadwyżka handlowa strefy euro wobec reszty świata w lipcu 2013 roku wyniosła 18,2 mld euro w porównaniu do 13,9 mld euro rok wcześniej. W czerwcu 2013 nadwyżka ta wyniosła 16,5 mld euro.

Nadwyżka handlowa wszystkich 28 krajów UE w lipcu 2013 według wstępnych szacunków była niższa niż dla strefy euro i wyniosła 10,4 mld euro wobec 1,3 mld euro przed rokiem.

W okresie styczeń-czerwiec 2013 wobec tego samego okresu rok wcześniej kraje UE importowały spoza Wspólnoty mniej. Największe spadki importu zanotowano w handlu z Japonią (-16 proc.), Brazylią (-14 proc.), Norwegią (-13 proc.) i Koreą Południową.

Największe wzrosty eksportu z UE zanotowano w handlu ze Szwajcarią (33 proc.) i Turcją (7 proc.), podczas gdy USA, Chiny, Japonia i Indie kupiły mniej od UE (-2 proc.).

Niemcy eksportowym gigantem

W rozbiciu na poszczególne kraje, największe nadwyżki handlowe w okresie styczeń-czerwiec 2013 zanotowały Niemcy (+98 mld euro), Holandia (28 mld euro), Irlandia (18,6 mld euro) oraz Włochy (12,3 mld euro). Wśród krajów o największym deficycie handlowym znalazły się Francja (-38 mld euro), Wielka Brytania (-31,7 mld euro) oraz Grecja (-9,7 mld euro).

>>> Polecamy: Doganiamy Zachód. Dynamiczny eksport miernikiem polskiego awansu