Zgłoszony popyt ponad dwukrotnie przewyższył górny pułap podaży i wyniósł prawie 15 mld zł, poinformował dyrektor departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. Zgodnie z planem, do końca roku pozostały dwa przetargi obligacji.

"Jednocześnie duża kumulacja ofert z jedną ceną spowodowała, że sprzedaliśmy obligacje za blisko 8 mld zł i zrezygnowaliśmy tym samym z przetargu uzupełniającego. Na przetargu dominowali krajowi inwestorzy pozabankowi, widoczny też był sektor bankowy oraz inwestorzy zagraniczni" - napisał Marczak w komentarzu do wyników przetargu.

Do końca roku pozostały nam tylko dwa przetargi zamiany, w ramach których finansować będziemy przyszłoroczne potrzeby pożyczkowe, dodał dyrektor MF.

"Bardzo dobrze odebrana została nasza oferta nowych 13-miesięcznych obligacji oszczędnościowych. W ciągu pierwszych 3 dni roboczych listopada sprzedaliśmy obligacji oszczędnościowych więcej niż w całym październiku" - podsumował Marczak.

Ministerstwo Finansów sprzedało na dzisiejszym przetargu głównym obligacje 2 serii zapadające w 2016 i 2018 r. o łącznej wartości 7.964,20 mln zł wobec oferty wynoszącej 4.000-7.000 mln zł. Popyt wyniósł łącznie 14.671,46 mln zł.

>>> Czytaj też: MF wybrało banki do emisji obligacji w jenach