Bruksela planuje stworzenie wielkiej sieci transportowej do 2050 roku na terenie 28 państw członkowskich. Głównym filarem sieci transportowej będzie tzw. nowa sieć bazowa (TEN-T), opierająca się na 9 głównych korytarzach transportowych. Według planów przez Polskę będą przechodzić dwa korytarze transportowe: bałtycko-adriatycki oraz korytarz Morze Północne-Bałtyk.

Aby pomóc w realizacji tego gigantycznego przedsięwzięcia, Parlament Europejski zatwierdził wczoraj w oddzielnym głosowaniu instrument finansowy „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) o całkowitej wartości 29,3 mld euro, z czego 23,2 mld będzie przeznaczone na inwestycje w sektor transportowy.

Polska w ramach inwestycji w europejską sieć transportową w latach 2014-2020 może uzyskać 4 mld euro. Aby wykorzystać te pieniądze – powiedział wczoraj poseł Artur Zasada dla Informacyjnej Agencji Radiowej - musimy zdążyć ze składaniem projektów do końca 2016 roku. Jeśli tego nie uczynimy, to otrzymają je inne kraje.

Przyjęty plan jest pierwszym zakrojonym na tak szeroką skalę dokumentem od czasu stworzenia polityki transportowej UE w latach 80 XX wieku.

Reklama

Każdy z 9 głównych korytarzy obejmuje trzy rodzaje transportu, trzy państwa członkowskie i dwa odcinki transgraniczne (mapa korytarzy na zdjęciu obok). Sieć bazowa obejmie 94 główne porty europejskie z połączeniami kolejowymi i drogowymi, 38 najważniejszych lotnisk z połączeniami kolejowymi do dużych miast, 15 tys. km linii kolejowych dużych prędkości oraz 35 projektów transgranicznych, które mają pomóc w usunięciu tzw. wąskich gardeł.

Korytarze transportowe sieci bazowej (zobacz mapę obok):

  • Korytarz bałtycko-adriatycki
  • Korytarz Morze Północne–Bałtyk
  • Korytarz śródziemnomorski
  • Korytarz wschodnio-śródziemnomorski
  • Korytarz skandynawsko-śródziemnomorski
  • Korytarz Ren–Alpy
  • Korytarz atlantycki
  • Korytarz Morze Północne–Morze Śródziemne
  • Korytarz Ren–Dunaj