O godz. 10.08 kurs PDA spółki wynosił 16,74 zł po wzroście o 24,00%.

Spółka informowała wcześniej, że w ramach oferty publicznej spółka dokonała przydziału wszystkich z oferowanych 2.160.850 akcji nowej emisji (serii E). Inwestorzy indywidualni objęli 350.00 akcji, a stopa redukcji tej transzy wyniosła 97,68%. Inwestorom instytucjonalnym zostało przydzielonych 1.810.850 akcji. Nowi akcjonariusze będą posiadać pakiet akcji reprezentujący 25% kapitału zakładowego.

Spółka pozyskała z oferty ok. 29,2 mln zł brutto.

Mercator Medical jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych.

W 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 132,2 mln zł, skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej oraz EBITDA wyniosły odpowiednio 8,5 mln zł oraz 11,0 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł.