Robyg

Robyg dokonał przedterminowego wykupu części tj. 200 tys. sztuk obligacji serii D o wartości nominalnej 20 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. „Zarząd spółki korzystając z prawa dokonania przedterminowego wykupu obligacji spółki serii D (…), których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 18 kwietnia 2015 roku, (…) podjął w dniu 18 grudnia 2013 roku stosowną uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu części obligacji serii D tj. 200.000 sztuk obligacji serii D o wartości nominalnej 20 milionów złotych, nie objętych uchwałą nr 1/2013 zarządu spółki z dnia 9 października 2013 r. w sprawie pierwszego częściowego przedterminowego wykupu 200.000 sztuk obligacji spółki serii D (…)" – podał Robyg w komunikacie. Dzień ustalenia prawa do świadczeń z obligacji serii D został ustalony na 10 stycznia, a dzień wypłaty świadczeń z obligacji serii D na 18 stycznia 2014 roku.

BNP Paribas Polska

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła, na wniosek banku, postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego BNP Paribas Polska sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii O oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii O, praw do akcji serii O oraz akcji serii L, M i N banku do obrotu, podał bank w komunikacie. >>>>

PZU

Chorwacki koncern tytoniowy Adris pokonał PZU w walce o firmę ubezpieczeniową Croatia Osiguranje. Rząd chorwacki miał wyłonić zwycięzcę prywatyzacji, głosując nad obiema ofertami. >>>>

PKP Cargo

Kolejowy gigant otworzył obiekt pod Poznaniem i szykuje się do budowy kolejnych. Następna stacja – Wrocław. Obiekt we Franowie zajmuje powierzchnię ponad 20 tys. mkw. i jest w stanie obsłużyć 11 tys., a docelowo – 26 tys. kontenerów rocznie. Budowa pochłonęła 25 mln zł, z czego prawie 9 mln zł spółka uzyskała ze środków unijnych. To jedna z największych stacji towarowych w Polsce. Terminal znajduje się w rejonie węzła autostrady A2 Krzesiny i w sąsiedztwie drogi ekspresowej S5. Tutaj krzyżują się linie kolejowe z portów na południe Europy, a także linia E20 łącząca Berlin z Moskwą. >>>>

MCI

Wartość nowych inwestycji realizowanych przez fundusze z grupy kapitałowej MCI Management wyniesie nie mniej niż 305 mln zł w 2014 roku. Wartość aktywów netto na jedną akcję prognozowana jest na 16,50 zł na koniec 2014 roku, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>

Arteria

Arteria spodziewa się rekordowego IV kw. 2013 r. w historii grupy, poinformował prezes spółki Marcin Marzec. >>>>

Grupa Kęty

Grupa Kęty podała wstępne prognozy wyników IV kw. tego roku, według których przychody wzrosną o ok. 11% r/r, zysk EBIT zwiększy się prawie dwukrotnie, a zysk netto - trzykrotnie w ujęciu rocznym.>>>>

GPW

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w styczniu zaprezentuje nową strategię rozwoju do 2020 roku, poinformował agencję ISBnews prezes giełdy Adam Maciejewski. Zapowiedział też, że ma zamiar ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku prezesa GPW. "W styczniu zaprezentujemy naszą strategię. Wczoraj Strategia 2020 została zatwierdzona przez radę nadzorczą giełdy. Nie zaprezentujemy jednak wszystkiego, żeby się nadmiernie nie odkrywać" - powiedział ISBnews Maciejewski. Wcześniej prezes GPW podkreślał, że nowa strategia warszawskiej giełdy ma kłaść nacisk na m.in. umiędzynarodowienie biznesu oraz rynek instrumentów pochodnych.

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal poinformował o zawarciu trzech umów przyrzeczonych (po spełnieniu się warunków zwartych w umowach wstępnych) na sprzedaż nieruchomości w Opolu, Nowym Dworze Mazowieckim i Krakowie o łącznej wartości 19,44 mln zł.

Hawe

Hawe podpisało list intencyjny z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) dotyczący nawiązania współpracy w zakresie współfinansowania projektu FTTH (fiber-to-the-home, czyli światłowód do domu), podała spółka. Jeśli dojdzie do powołania wspólnej spółki, Hawe wniesie do niej ok. 127 mln zł, a PIR - ok. 123 mln zł, natomiast według planów spółka ta nie trafiłaby na GPW. >>>>

Integer.pl

InPost i Polska Grupa Pocztowa (PGP) podpisały porozumienie o współpracy w zakresie obsługi kontraktu dotyczącego usług na rzecz sądów powszechnych i prokuratur. Wartość dwuletniej umowy może sięgnąć nawet 200 mln zł, podał Integer.pl. W realizacji kontraktu udział wezmą wszystkie placówki InPost, własne i partnerskie, także zlokalizowane w placówkach sieci RUCH. "Jesteśmy w pełni przygotowani technicznie do działań na taką skalę pod względem liczby placówek dzięki współpracy z m.in. RUCHem. Ponadto dysponujemy doskonałym zapleczem technicznym, zdolnym obsłużyć masową korespondencję. Nasza nowoczesna sortownia już dziś płynnie obsługuje 1,2 mln przesyłek dziennie, a jej moce nie są w pełni wykorzystane" - powiedział prezes Integer.pl Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Kancelaria Medius

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Kancelarii Medius podjęło decyzję o programie emisji obligacji o wartości 8 mln zł, które w 2014 r. zadebiutują na Catalyst, podała spółka. NWZ uchwaliło również podwyższenie kapitału zakładowego poprzez nową emisję akcji. "Pozyskany z ich emisji kapitał Kancelaria Medius SA przeznaczy na dalszy rozwój organiczny, w tym windykację wierzytelności z sektora B2C, która jest jednym z zasadniczych filarów działalności spółki" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe oraz Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółki zależne Mostostalu Zabrze-Holding, zawarły umowy o łącznej wartości 17,75 mln zł netto, podał Mostostal. Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe zawarł umowę z AKER MH AS na dostawę konstrukcji stalowej wieży wiertniczej dla projektu DRU7. Wartość prac: 3.250.000 USD netto (VAT =0%), co stanowi równowartość 9.877.725 zł netto. Termin wykonania: 01 sierpnia 2014 r. Łączna wartość umów zawartych z zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 6.734.000 USD netto (20,46 mln zł netto), podano w informacji. Z kolei Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, jako lider konsorcjum, zawarło z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu umowę realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz budową pomostu dla zwiedzających Skansen "Królowa Luiza" wraz infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Projektu pn.: "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość umowy: 9.690.555 zł brutto, tj.7.878.500 zł netto. Udział GPBP wynosi 50% wartości umowy tj. 4.845.277,50 zł brutto, 3.939.250 zł netto. Termin realizacji zadania: 31 grudnia 2014 r.

Bioton

GPW zawiesi notowania akcjami Biotonu od 23 grudnia do 13 stycznia w związku ze scaleniem akcji, podała spółka. >>>>

Zgromadzenie posiadaczy obligacji serii B Biotonu wyraziło zgodę na zawarcie transakcji zbycia przez spółki zależne Mindar Holdings Ltd oraz Germonta Holdings Ltd akcji ukraińskiego Indar ZAO pod warunkiem przeznaczenia części środków z transakcji na przedterminowy częściowy wykup obligacji serii B w terminie do 75 dni od daty zawarcia transakcji, podała spółka. "Zgoda został wydana do 31.03.2014 r. Planowane wpływy z transakcji przekroczą 5.000.000 zł. Planowana data zawarcia transakcji: do 31.12.2013 r. Z przyczyn niezależnych od spółki w/w data może ulec zmianie, a także transakcja może nie dojść do skutku" - czytamy w komunikacie.

PCC Consumer Products Kosmet

Obligacje spółki PCC Consumer Products Kosmet zadebiutują na rynku Catalyst w piątek, podała giełda. >>>>

Kino Polska

Kino Polska spodziewa się, że Stopklatka TV będzie gotowa do pierwszej emisji już w lutym 2014 r., zapowiedział członek zarządu Kino Polska TV i prezes Stopklatka Bogusław Kisielewski.>>>>

Immofinanz

Immofinanz Group liczy, że do końca swojego roku finansowego (1 maja 2013 – 31 kwietnia 2014) sfinalizuje sprzedaż aktywów o wartości 125 mln euro, poinformował prezes Immofinanz Eduard Zehetner. „Od maja 2010 r. do końca października roku bieżącego sprzedaliśmy nieruchomości o łącznej wartości 2,375 mld euro, z czego w przybliżeniu 722 mln euro w samej I poł. roku finansowego 2013/14. Oznacza to, że praktycznie w trzy i pół roku ​prawie zakończyliśmy nasz pięcioletni program sprzedaży – potrzeba nam jeszcze jedynie 125 mln euro, aby osiągnąć nasz cel na poziomie 2,5 mld euro. Biorąc pod uwagę sprzedaż przeprowadzoną w ciągu ostatnich kilku tygodni, zakładamy, że osiągniemy go jeszcze w bieżącym roku finansowym" - powiedział Zehetner, cytowany w komunikacie spółki. Dodał, że w ciągu ostatnich kilku dni, podpisano umowę dotyczącą sprzedaży 80% udziałów w Retail Park Horn, na rzecz jednego z niemieckich inwestorów instytucjonalnych. Transakcja została zawarta powyżej wartości księgowej nieruchomości.

Immofinanz odnotował 42,20 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku finansowego spółki 2013/2014, wobec 94,83 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

GGE

Słowacka GGE a.s. planuje ofertę publiczną na warszawskiej giełdzie na początku 2014 roku. Liczy na ok. 40 mln euro na akwizycje i nowe projekty w Czechach, Słowacji, Serbii, a także w Polsce, poinformował agencję ISBnews prezes GGE Roland Toth. >>>>

Nova KBM

Bank Słowenii objął nową emisję akcji banku Nova KBM, dzięki czemu instytucja osiągnęła długoterminowe wymagania adekwatności kapitałowej, podał bank. >>>>

Grupa Lotos

W listopadzie jej spółka córka - Lotos Exploration & Production Norge zawarła z firmą Centricą Norge umowę w sprawie zakupu pakietu aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.>>>>