KDPW_CCP (spółka zależna Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) chce rozliczać transakcje instrumentami pochodnymi z rynku nieregulowanego (OTC). Jest o co walczyć: według ostatnich publikowanych danych NBP średnia dzienna wartość obrotów instrumentami pochodnymi w przypadku polskiego rynku OTC to ok. 9 mld zł. W 2012 r. pozagiełdowy rynek pochodnych był pod tym względem ponad dziesięciokrotnie większy niż giełdowy.

Jednak aby móc zarabiać na rozliczeniach na rynku nieregulowanym, KDPW_CCP musi przekonać do siebie inwestorów zagranicznych. Z informacji zebranych przez bank centralny wynika, że w obrocie instrumentami pochodnymi na stopę procentową udział zagranicy w obrotach wynosi aż 75 proc. Tymczasem zgodnie z prawem unijnym rozliczenie transakcji może zostać dokonane w izbie, której klientami są obie strony tej transakcji.

Od strony polskich instytucji sprawa wygląda nieźle – KDPW_CCP już podpisał umowy z 8 bankami. Teraz trzeba podbić zagranicę, na co zwraca uwagę NBP. „Stopień, w jakim banki krajowe będą wykorzystywały usługi KDPW_CCP w zakresie rozliczania operacji instrumentami pochodnymi OTC stopy procentowej, będzie w dużym stopniu zależał od atrakcyjności oferty tego podmiotu dla banków zagranicznych” – napisano.

KDPW_CCP już ma ofertę dla zagranicy. – Oferujemy atrakcyjne warunki cenowe i wymogi adekwatne do rynku, zwłaszcza w porównaniu z zagranicznymi izbami, a jakość naszej usługi odpowiada międzynarodowym standardom – ocenia Iwona Sroka, prezes KDPW. Kolejne argumenty: dostęp do rozliczeń w złotych i przyjmowanie zabezpieczeń w postaci polskich aktywów, jak bony i obligacje skarbowe, czy akcje z WIG20 – co jest szczególnie ważne dla podmiotów działających na polskim rynku.

KDPW_CCP jest na razie jedyną izbą, która chce rozliczać transakcje na instrumentach pochodnych w złotych. To o tyle ważne, że jeśli żadna inna izba clearingowa nadal nie będzie zainteresowana instrumentami w polskiej walucie, to najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie przystąpienie z automatu do KDPW_CCP wszystkich polskich banków. Wówczas wzrośnie szansa na to, że nasze instytucje skłonią zagranicznych kontrahentów do usług krajowej izby.

Sam KDPW_CCP deklaruje, że aktywnie stara się przekonać do siebie zagranicę. Ma na to czas do końca roku, prawdopodobnie wtedy rozliczanie transakcji na instrumentach pochodnych w izbach rozliczeniowych stanie się obowiązkowe. Jako pierwsze nowym obowiązkiem zostaną objęte pochodne na stopy procentowe. Przed KDPW_CCP został jeszcze do wypełnienia jeden warunek formalny – musi uzyskać odpowiednią autoryzację od Komisji Nadzoru Finansowego. Ma się to stać na początku maja.

>>>> GPW: Aquis Exchange rozpocznie działalność operacyjną 26 listopada