NWR

Moody's Investors Service obniżył rating korporacyjny (CFR) New World Resources N.V. (NWR) do Caa3 z Caa1 oraz rating prawdopodobieństwa niewypłacalności (PDR) do Caa3-PD z Caa1-PD po tym, jak spółka ogłosiła, że rozpoczęła analizę struktury kapitałowej, podała agencja. Perspektywa ratingów jest negatywna.>>>>

Medicalgorithmics

Spółka Medicalgorithmics przeniesie się z NewConnect na rynek główny GPW 3 lutego, podała giełda. Spółka wprowadzi do obrotu akcje seriii A,B,C i D.>>>>

Konsorcjum Stali

Reklama

Konsorcjum Stali zawarło ze Strabagiem umowę na dostawy zbrojenia prefabrykowanego, o wartości szacunkowej ok. 17 mln zł netto. Przewidywany termin zakończenia dostaw to 31 grudnia 2014 r., podano w komunikacie.

CEZ, MOL

Czeski koncern energetyczny CEZ ogłosił ofertę obligacji o wartości ok. 450 mln euro zamiennych na istniejące akcje MOL Hungarian Oil and Gas Plc, podał CEZ. "Obligacje mają termin zapadalności w połowie 2017 r. Oprocentowanie spodziewane jest w przedziale od 0% do 0,5%. Wstępna cena wymiany będzie ustalona na poziomie 30-35% ponad ważoną wolumenem średnią cenę akcji na giełdzie w Budapeszcie w okresie między ofertą, a wyceną obligacji (konwertowaną w euro wg kursu EUR/HUF w czasie wyceny)" - czytamy w komunikacie. Emitentem jest CEZ MH B.V., zarejestrowana w Holandii spółka zależna CEZ. Obligatariusze będą mogli dokonać zamiany od 25 stycznia 2017 do 21 lipca 2017. Emitent zachowa prawo do wykupu obligacji od 24 lutego 2017.

J.W. Construction

J.W. Construction Holding rozważa możliwość przeprowadzenia nowej emisji akcji w celu zrestrukturyzowania zadłużenia, poinformował największy akcjonariusz spółki Józef Wojciechowski. >>>>

IMC

Industrial Milk Company (IMC) kupiło 60% udziałów AgroKIM za 18 mln USD, zyskując tym samym 100-proc. kontrolę nad tą spółką oraz zwiększenie banku ziemi do blisko 137 tys. ha i zdolności magazynowej do 554 tys. ha, poinformowała spółka. >>>>

BZ WBK

Bank Zachodni WBK nie wyklucza, że w tym roku przeprowadzi jeszcze dwie niepubliczne emisje obligacji w złotych o maksymalnej łącznej wartości ok. 3 mld zł. Pierwszą z emisji o wartości 1,0-1,5 mld zł bank mógłby uplasować jeszcze w I półroczu, poinformował dyrektor departamentu sprzedaży klientów instytucjonalnych Domu Maklerskiego BZ WBK Bartek Godlewski. „W tym roku zdecydowanie chcielibyśmy jeszcze zrobić co najmniej jedną emisję obligacji, ale byłaby ona zdecydowanie większa niż obecnie uplasowana na Catalyst. Myślimy o emisji jeszcze w I półroczu na 1,0-1,5 mld zł i to byłyby obligacje niezabezpieczone" – powiedział Godlewski dziennikarzom po uroczystości debiutu obligacji BZ WBK na rynku Catalyst.

Unibep

Unibep podpisał z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Białymstoku umowę o wartości 15,74 mln zł netto, na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 671, podała spółka. "Zarząd Unibep informuje, że (...) podpisał umowę na roboty budowlane związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz kanałem technologicznym na odcinku Tykocin – Jeżewo Stare" - głosi komunikat. Zakończenie realizacji zamówienia przewidziano na 31 października 2014 r.

Selvity

Łączna wartość przychodów zakontraktowanych przez Selvitę na 2014 rok wynosi obecnie ok. 24,5 mln zł, w tym 14,5 mln zł stanowią przychody komercyjne (z działalności innowacyjnej i usługowej), a pozostałe 10 mln zł Selvita pozyska w formie grantów, poinformowała spółka. Według szacunków spółki, łączne przychody w 2013 roku sięgnęły ok. 21,8 mln zł, z czego 13,2 mln pochodziło z działalności komercyjnej, a 8,6 mln stanowiły granty.

PKN Orlen

Orlen Lietuva zawarł umowę roczną z Vitol SA - spółką należącą do grupy Vitol Holding B.V. dotyczącą sprzedaży ciężkiego oleju opałowego (HSFO) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 954 mln USD (tj. ok. 2 922 mln zł wg kursu średniego NBP dla PLN/USD z 28 stycznia 2014 r. ), podał Orlen. Szacunkowa łączna wartość umów na sprzedaż produktów oraz zakup ropy naftowej i gazu zawartych pomiędzy spółkami z grupy PKN Orlen, a spółkami należącymi do grupy Vitol Holding od 13 grudnia 2013 r. do 28 stycznia 2014 roku wynosi ok. 4 783 mln zł.

PCC Rokita

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita w związku z ofertą publiczną 2 mln obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, poinformowała Komisja.>>>>

Wikana

Rada nadzorcza Wikany powołała na stanowisko prezes Sławomira Horbaczewskiego, zaś dotychczasowy prezes spółki Sylwester Bogacki objął fotel wiceprezesa zarządu, poinformowała Wikana.>>>>

Grupa Lotos

Grupa Lotos oraz Statoil ASA zawarły umowę obowiązującą do 31 grudnia 2014 r., której przedmiotem jest sprzedaż do Statoil ASA paliwa lotniczego. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 370 mln zł, podała spółka. „W okresie od 29.06.2013r. do 28.01.2014r., Grupa Lotos SA zawarła ze spółkami grupy kapitałowej Statoil umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 933 mln zł (…)"- podał Lotos.