Konsensus rynkowy wynosił 0,7 proc. wzrostu w ujęciu kwartał do kwartału.

W ujęciu rocznym, PKB Wielkiej Brytanii zwiększyło się o 2,8 proc. wobec konsensusu mówiącego o 2,8 proc. wzrostu.