Silniejszy wzrost PKB i związane z tym niższe odpisy na portfel kredytowy, jak również stabilizacja stóp procentowych zrekompensują ograniczenie dochodów z opłaty interchange oraz niewielka nowa opłata na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wzrost dochodów prowizyjnych banków będzie możliwy dzięki niewielkiej poprawie dynamiki kredytowej oraz wyższej sprzedaży produktów inwestycyjnych.

Materna ocenia, że obecnie spółki są notowane przy średnim wskaźniku P/E wysokości 15.8x czyli stosunkowo wysoko na tle notowań banków zagranicznych. Nie pozostawia to miejsca na duże wzrosty.

"Większego zainteresowania sektorem spodziewamy się w okresie przyznawania prawa do dywidend. I na takich podmiotach (spółkach z wysokim DY) radzimy oprzeć portfel akcji spółek finansowych w I połowie 2014 roku. Stąd nasze pozytywne rekomendacje na PZU, PKO BP i Pekao" - podsumował.

Millennium DM jednocześnie negatywnie ocenia BGŻ oraz Getin Noble Bank.

Reklama

Millennium DM podał też listę zmian rekomendacji dla spółek z branży.

W przypadku Banku Handlowego zalecenie zostało podniesione do "akumuluj" z "neutralnie", natomiast cenę docelową podniesiono do 113,5 zł z 101,4 zł.

Rekomendacja dla BZ WBK została podniesiona także do "akumuluj" z "neutralnie", przy wzroście ceny docelowej do 398,0 zł z 343,5 zł.

Dom maklerski podniósł zalecenie dla akcji Pekao do "akumuluj" z "redukuj", podnosząc cenę docelową do 201,8 zł z 180,5 zł.

W przypadku PKO BP rekomendacja została podniesiona do "kupuj" z "akumuluj", a cena docelowa - do 47,5 zł z 47,0 zł.

Zobacz też inne rekomendacje