Spółka chce również przejąć fabrykę w Rosji, a także zbudować kolejną w Polsce.

"Nasza strategia to rozwój na tzw. pharmerging markets, gdzie dynamika rynku farmaceutycznego jest daleko większa niż chociażby w UE. Mamy list intencyjny z partnerem wietnamskim na kupno fabryki w tym kraju, która docelowo będzie produkować na potrzeby całego regionu ASEAN" – powiedział ISBnews Bednarczyk.

"Prowadzimy również intensywne badanie rynku w Rosji, w celu znalezienia odpowiedniej fabryki, która produkowałaby na rynki wszystkich krajów WNP. Na finansowanie tych akwizycji chcemy zebrać środki z emisji akcji w II poł. 2014 roku, która byłaby powiązana z przejściem na parkiet główny GPW. W transakcji uczestniczyć mogliby również partnerzy finansowi (nie tylko polscy), z którymi prowadzimy rozmowy o partnerstwie w tej kwestii. Transakcje chcielibyśmy sfinalizować w tym roku" - dodał prezes.

Plany rozwoju spółki obejmują obszary: międzynarodową sprzedaż leków gotowych producentów, sprzedaż substancji do produkcji farmaceutycznej, dystrybucję urządzeń medycznych i budowę pozycji w onkologii.

"Sprzedażą leków gotowych producentów firma zajmuje się od 50 lat i marka jest dobrze kojarzona we wszystkich krajach byłego Związku Radzieckiego, a także w Wietnamie. Obok naszych dotychczasowych partnerów, pozyskujemy nowych producentów z Polski i UE, którzy liczą na korzyści z takiego outsourcingu. To nasza wysoka kompetencja, a dla kontrahenta oszczędność na budowaniu sieci dystrybucji na rynkach z potencjałem. Sprzedaż substancji do produkcji farmaceutycznej daje duże wolumeny i chcemy rozwijać te dostawy dla producentów z UE" - wskazał Bednarczyk.

Tłumaczył, że w urządzeniach medycznych Polfa wyszukuje innowacyjne produkty kierowane do wąskich specjalności medycznych, zwłaszcza ginekologii i urologii. W ten sposób tworzy pakiet wyspecjalizowanych usług.

"Aktualnie wprowadzamy do sprzedaży m.in. innowacyjne urządzenie medyczne przeznaczone do skutecznego wyleczenia pacjentów zmagających się z problemem inkontynencji, czyli nietrzymania moczu. Z kolei w onkologii szukamy generyków w pierwszej linii po ukończeniu ważności patentu. Ostatnio zarejestrowaliśmy i wprowadziliśmy na rynek lek na białaczkę Imatynib. Startujemy z nim w przetargach na rynku polskim wartym 200 mln zł. Chcemy mieć 5 leków onkologicznych" - wskazał prezes Polfy.

Zaznaczył, że obecnie produkcja generyku odbywa się kontraktowo, ale planuje budowę fabryki leków w Polsce. "Do wakacji powstanie biznesplan tej inwestycji. Liczę, że pod koniec roku moglibyśmy rozpocząć jej realizację" - ocenił Bednarczyk.

Podkreślił, że strategia ma na celu dywersyfikację źródeł przychodów, a jej tegoroczny efekt to ok. 50-proc. udział w outsourcingu dystrybucji leków oraz własnej sprzedaży leków i urządzeń medycznych. "Restrukturyzacja firmy po przejęciu została zakończona. Utworzyliśmy działy rozwoju, medyczny i zrestrukturyzowaliśmy działy eksportu dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować opisane wcześniej plany" - zaznaczył prezes Polfy.

Polfa specjalizuje się w sprzedaży polskich farmaceutyków na rynkach byłego ZSRR oraz Azji od 50 lat. Firma obsługuje 15 krajów, ma sieć 7 przedstawicielstw i spółkę zależną na Węgrzech. Sprzedaż w Polsce do kanału B2B i ostatnio wprowadzonych leków gotowych to 10 proc. przychodów.