W porównaniu z grudniem, liczba ta spadła o 6 procent.

Jeśli już odkładamy pieniądze, to z reguły są to oszczędności na lokatach lub kontach oszczędnościowych. Autorzy raportu zwracają uwagę, że spada liczba Polaków chętnych do inwestowania. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku ponad 23 procent respondentów deklarowało chęć powierzenia wolnych środków Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych, a dwa miesiące później było ich o blisko 10 procent mniej.

>>> Czytaj też: Skuteczne oszczędzanie: jak kontrolować domowe finanse?

Dodają, że większe zaufanie do banków niż do TFI, widać także w sposobie w jaki Polacy trzymają swoje oszczędności. Blisko 69 procent badanych trzyma środki w banku, 3 procent w funduszach inwestycyjnych a 28 procent respondentów trzyma środki w formie gotówki.

Badanie pokazuje poza tym, że Polacy są niezadowoleni z obecnego oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych. blisko 70 procent uważa, że są nieatrakcyjne.

Badanie przeprowadzono w dniach 20-22 stycznia, na reprezentatywnej próbie 500 osób, na zlecenie Getin Noble Bank. 

>>> Polecamy najnowszy ranking lokat terminowych