"Lepiej będzie radził sobie segment wiatrowy i pelletu. Dzięki temu nasze rezultaty w 2014 roku powinny być o 10–15 proc. lepsze" - powiedział gazecie Prokopowicz.

Z opublikowanego raportu za 2013 r. wynika, że przychody spółki z działalności kontynuowanej wzrosły o ok. 6 proc., do 139,5 mln zł. Z kolei wynik EBITDA spadł o niecałe 2 proc., do 44,9 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej zmniejszył się z 93,4 mln zł do 6 mln zł.

Taki spadek – jak tłumaczy prezes – jest wynikiem wysokiej bazy w 2012 r. spowodowanej sprzedażą Elektrociepłowni Saturn spółce Mondi Świecie. Sprzedaż Saturn Management zwiększyła skonsolidowany zysk netto PEP w 2012 r. o 57 mln zł, a zysk jednostkowy o 82 mln zł.

PEP specjalizuje się w rozwoju, wdrażaniu i zarządzaniu projektami w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz produkcji paliw energetycznych. Obiekty zarządzane przez spółkę wytwarzają ponad 8 proc. energii odnawialnej w kraju uzyskiwanej z wiatru i spalania biomasy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2005 r.