Liczba Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) wyniosła 817 651 koniec 2013 roku, a wartość środków zgromadzonych na tych kontach sięgnęła 4 271,15 mln zł.

Liczba Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) sięgnęła 496 426, a wartość środków zgromadzonych na nich wyniosła 118,21 mln zł , podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Spośród 57 919 IKE, które zostały założone w 2013 najwięcej kont - 28 226 zostało założonych w zakładach ubezpieczeń, 20 015 w TFI, 6 261 w bankach, 2 393 w podmiotach prowadzących działalność maklerską, zaś 1 024 w dobrowolnych funduszach emerytalnych zarządzanych przez PTE.

Liczba IKZE otwartych w ub. roku wyniosła 65 315, w tym 33 697 w zakładach ubezpieczeń, 26 112 w dobrowolnych funduszach emerytalnych, zarządzanych przez PTE, 5 022 w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, 496 w podmiotach prowadzących działalność maklerską, a zaledwie 16 kont zostało otwartych w bankach.

Wartość wypłat dokonanych z IKE wyniosła 70,76 mln zł w 2013 roku, zaś wartość wpłat środków na IKE sięgnęła 813,07 mln zł. Średnia wartość wpłaty na IKE wyniosłą 3,1 tys. zł w ub. roku.

Wartość wypłat z IKZE wyniosła 124 tys. zł w 2013 roku, zaś wartość wpłat środków na IKZE wyniosła 61,56 mln zł. Średnia wartość wpłaty na IKZE w 3013 roku wyniosła 1,1 tys. zł.

>>> Czytaj też: Renty i emerytury w 2014 r. wzrosną o 1,6 proc.